Notorycznie mamy przykłady na to, że kiedy konsument spłaca wcześniej swoje zobowiązanie wobec wierzyciela, ten nie chce się z nim prawidłowo rozliczyć. Dziś temat ważny, wielokrotnie poruszany przez naszych Klientów: koszty pożyczki a wcześniejsza spłata. Na opornych pożyczkodawców prawnicy z naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika też mają sposób. Tym razem ponownie musieliśmy w imieniu w imieniu naszego Klienta pozwać firmę pożyczkową Aasa Polska. Jak można się przekonać patrząc poniżej, uzyskaliśmy nakaz zapłaty na rzecz Pana Juliana na kwotę 2096,58 zł z należnymi odsetkami za opóźnienie i zwrotem kosztów procesu. Zobaczymy co będzie dalej i czy pozwana wniesie sprzeciw od nakazu zapłaty.

Pozwana: Aasa Polska S.A.
Wysokość długu: 2096,58 zł
Zadanie: Zwrot pieniędzy za wcześniejszą spłatę pożyczki
Uzyskany efekt: Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Czy dłużnik może pozwać firmę pożyczkową?

Proszę Państwa, należy mieć świadomość, że prawo broni nie tylko interesów pożyczkodawców ale także dłużników. I trzeba z tej możliwości korzystać, kiedy są ku temu przesłanki. Oczywistym jest, że nie możemy nikogo pozywać, bo mamy taką ochotę lub się nam wydaje, że ktoś coś jest nam winien. Każdy pozew, który mamy zamiar wnieść do sądu chcąc wykazać, że zostaliśmy poszkodowani przez podmiot finansowy, musi być rzetelnie, profesjonalnie i merytorycznie uargumentowany.

Jeżeli dokonaliśmy wcześniejszej spłaty zobowiązania lub wierzyciel wymagał przedłużeń / refinansowań pożyczki w zamian za przesunięcie terminu spłaty, to konsumentowi przysługuje roszczenie o zwrot tych opłat. W przypadku przedłużeń czy refinansowań zwrot wszystkich wpłacanych na poczet tych czynności pieniędzy, a w przypadku wcześniejszej spłaty, proporcjonalny zwrot wszystkich poniesionych opłat na poczet zaciągniętego zobowiązania.

Jak pokazuje nasze doświadczenie w oddłużaniu, tylko w sporadycznych przypadkach udaje się na drodze polubownej odzyskać wymienione wyżej opłaty czy nadpłacone pieniądze. W pozostałej większości musimy wnosić pozwy do sądu o wydanie nakazów  zapłaty. Tylko odpowiednio uargumentowany i spełniający wymogi formalne pozew daje możliwość uzyskania orzeczenia sądowego tj. nakaz zapłaty.

Koszty pożyczki a wcześniejsza spłata

Po szczegółowej analizie wszystkich dostępnych dokumentów w sprawie, nasi specjaliści w oddłużaniu z Portalu Dłużnika jednogłośnie uznali, że naszemu Klientowi należy się zwrot pieniędzy od firmy pożyczkowej. Dokonał on wcześniejszej spłaty zaciągniętej tam pożyczki, a ta nie poczuwała się do obowiązku prawidłowego rozliczenia zobowiązania. Wiec musieliśmy pomóc i przygotowaliśmy pozew przeciwko Aasa. Na tej podstawie sąd wydał nakaz zapłaty.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Koszty pożyczki a wcześniejsza spłata

Koszty pożyczki a wcześniejsza spłata