Tag Archives

Archive of posts published in the tag: łukasz Białkowski portal dłużnika

Apelacja Profi Credit oddalona w całości

Tym razem apelacja Profi Credit oddalona w całości. Nasi prawnicy trwali przy swoim stanowisku i udowodnili, że mają rację. Kosztowało to więcej nerwów naszą Klientkę, ale finał sprawy musiał być taki jak zakładaliśmy. Znów wygraliśmy! Wierzyciel: Profi Credit Polska S.A. Wysokość długu: 6…

Aasa, Debito, DeltaWise, Finansec, GetPro, Ultimo

Aasa, Debito, DeltaWise, Finansec, GetPro, Ultimo

Wdajemy się w spory a podmioty pozywające naszych Klientów cofają pozwy lub nie uzupełnianą  braków po naszych sprzeciwach od nakazów zapłaty. Jedyne co może zrobić sąd to umorzyć postępowania w tych sprawach. Wtedy nie ma nakazu, więc nie będzie komornika. Dzisiaj prezentujemy umorzenia…

Rażąco wygórowane koszty w umowach Profi Credit

Dzisiaj przedstawiamy 4. wygrane sprawy z powództwa Profi Credit. Wszystkie je łączy jedno – stosowanie w pożyczkach niedopuszczalnych lub rażąco wygórowane koszty w umowach Profi Credit. Nasi prawnicy skutecznie się temu przeciwstawiają i udowadniają przed Sądem niezasadność tych roszczeń. Wierzyciel: Profi Credit Polska…

Ugoda przed sądem z Nest Bank

Ugoda przed sądem z Nest Bank

Dziś prezentujemy ugodę przed sądem z Nest Bank, który kilkanaście miesięcy temu pozwał naszą Klientkę. Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy, wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym na ogromną kwotę blisko 350.000,00 zł! Gdyby do rozmów nie włączyli się nasi specjaliści sprawa mogłaby mieć tragiczny…

Kolejne cztery wygrane z Profi Credit

Czworo obcych sobie ludzi i jeden wspólny mianownik w postaci Profi Credit. Łączy ich jeszcze coś – nasza kancelaria oddłużeniowa, której powierzyli swoje sprawy. Efektem współpracy są kolejne cztery wygrane z Profi Credit. Wierzyciel: Profi Credit Polska S.A. Wysokość długu: ok. 23.000,00 zł;…

Express Profit i oddalenie apelacji

Express Profit

Express Profit czy Finansec to w zasadzie ta sama firma pożyczkowa. Pozwała naszego Klienta o 3000 zł. Wygraliśmy w dwóch instancjach. Wierzyciel: Express Profit Wysokość długu: ok. 3 000,00 zł Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa Uzyskany efekt: Oddalenie powództwa w sądzie…

Nakaz z Profi Credit. Klient musi dopłacić do kwoty kapitału

Nakaz z Profi Credit

15 000 zł a 2 672 zł? Ogromna różnica prawda? Tyle musi dopłacić Pani Michalina. Powództwo w zakresie żądania kwoty 12 000 zł oraz kosztów procesu upadło w sądzie! Rzetelnie przygotowana przez naszych prawników linia obrony, pozwoliła przywrócić spokój w życiu naszej  Klientki. …

Pozew Takto NSFIZ oddalony w całości

Pozew Takto NSFIZ

Pozew Takto NSFIZ trafił do sądu, a ten wydał nakaz zapłaty na kwotę blisko 9000 zł. Wnieśliśmy sprzeciw od nakazu zapłaty i wdaliśmy się w spór. Udowodniliśmy, że dochodzona pozwem kwota była w całości bezzasadna. Kolejne powództwo upadło w całości! Wierzyciel: Takto NSFIZ…

SKOK Polska ponownie przegrywa

SKOK Polska to podmiot, który prowadził kiedyś działalność polegającą między innymi na udzielaniu kredytów i pożyczek. Kiedy ogłosił upadłość, masa upadłościowa przeszła w zarząd Syndyka. Dzięki nawiązanej współpracy z naszą kancelarią Klientka może mówić o pełnym sukcesie. SKOK Polska ponownie przegrywa w sądzie. Tym…

Credit Agricole przegrywa proces o 35 000 zł

Credit Agricole przegrywa proces

Credit Agricole przegrywa proces o 35.000 zł. Nie mamy jednak wyrzutów sumienia. Nasz Klient przez wiele miesięcy próbował dojść z Bankiem do porozumienia. Propozycje jakie składał Bank, a w zasadzie pełnomocnik Banku, mówiąc najogólniej były niepoważne. Którego dłużnika bowiem stać na spłatę rat…