• Home
  • Category Archives: Aktualności

Fundusze i firmy windykacyjne

Jak działają firmy i fundusze windykacyjne?


Firmy windykacyjne to podmioty zajmujące się odzyskiwaniem długów w imieniu swoich klientów. Takie firmy działają więc na zlecenie innych firm lub osób mających problem z odzyskaniem długu. Z kolei fundusze windykacyjne skupują wierzytelności w ramach cesji, a następnie próbują odzyskać dług. Ich podstawowe metody obejmują kontakt listowny, telefoniczny lub mailowy. Na tym etapie bardzo często prowadzone są negocjacje, które mają na celu wypracowanie korzystnej ugody dla obu stron. W negocjacjach powinien uczestniczyć prawnik mający doświadczenie w kontaktach z firmami i funduszami windykacyjnymi. Windykator ma również prawo skierować sprawę do sądu, czego efektem jest sądowy nakaz zapłaty. Dłużnik ma 14 dni na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty – na tym etapie warto jak najszybciej skontaktować się z prawnikiem, który przeanalizuje sprawę i doradzi najlepsze postępowanie.


Czym jest cesja wierzytelności?


Cesja wierzytelności to przeniesienie prawa do długu na inny podmiot, zwany cesjonariuszem. Tym samym staje się on nowym wierzycielem i ma prawo do dochodzenia roszczeń od dłużnika. Umowa cesji jest skuteczna nawet wtedy, gdy dłużnik nie zostanie poinformowany, że jego długiem zajmuje się teraz inny podmiot. W praktyce bardzo często dochodzi więc do tego, że osoba zadłużona otrzymuje wezwanie do zapłaty od funduszu windykacyjnego, nie wiedząc, że jej dług został sprzedany. Proces przenoszenia wierzytelności na inny podmiot jest bardzo sformalizowany, dlatego łatwo o popełnienie błędu na korzyść dłużnika. W wielu przypadkach fundusze windykacyjne nie dysponują też pełną dokumentacją lub całkiem niesłusznie domagają się spłaty długu. Cesja wierzytelności jest więc bardzo często prezentem dla dłużnika – analiza dokumentacji polega przede wszystkim na zlokalizowaniu błędów po stronie wierzyciela i oddaleniu powództwa. Jeśli otrzymasz pismo od windykatora, nie kontaktuj się z nim na własną rękę, lecz napisz do nas – doradzimy, co robić, by zwiększyć swoje szanse na wygraną.