Apelacja NextCap Ventures OU

Prawomocny nakaz zapłaty, czy wyrok sądu opatrzony w klauzulę wykonalności daje wierzycielowi narzędzie pozwalające dochodzić roszczenia w egzekucji komorniczej. W innym przypadku jego „bujdy” o komorniku możemy schować między bajki. Ale jeżeli nie będziemy bronili się przed roszczeniami nieuchronnie bajki zmienią się w…

Kreos NSFIZ w sądzie i kolejna wygrana

Kreos NSFIZ w sądzie

Jak fundusze sekurytyzacyjne wykorzystują niewiedzą dłużników? Nic prostszego jak pozwać go! Nieświadomy dłużnik pozwany przez wierzyciela wtórnego będzie przekonany, że nakaz zapłaty wydany przez sąd, musi bezsprzecznie spełnić. Nawet, kiedy nie ma pieniędzy na spłatę całości zasądzonej kwoty, bez mrugnięcia okiem liczy się,…

Nieistniejący dług i pozew Eques Creditum

Długi są podstępne i lubią nas osaczać powoli. Nie spadają na nas jak grom z jasnego nieba. Rosną cichutko, zdradziecko pęcznieją i nie wytrzymując ciśnienia wybuchają. Celnie opisują to słowa: „Wystrzegaj się małych wydatków. Mały przeciek może sprawić, że zatonie statek.” Wielu z…

SVEA Ekonomi Cyprus

Cytując słowa Seneki: „Za późno na oszczędzanie kiedy widać dno”, oddaje stan w jakim znajduje się większość naszych Klientów. W przeważającej większości są to osoby, które wpadły w spiralę zadłużenia. Kiedy budzą się i zdają sobie sprawę, że dalej nie da się iść,…

Wygraliśmy z Vindicate Collection

Vindicate Collection to Spółka zajmująca się obrotem wierzytelnościami. Model biznesowy obejmuje prowadzenie działań windykacyjnych na drodze polubownej, sądowej a następnie na zlecenie spółki komornik prowadzi działania egzekucyjne, mające na celu odzyskanie od dłużnika wierzytelności. Na szczęście Pani Danuta w porę nawiązała współpracę z…

Wygrana z MDP Finance

Wygrana z MDP Finance

Karty płatnicze są obecnie najpopularniejszym sposobem płatności bezgotówkowych. Przyznany na niej limit też się kiedyś skończy i trzeba ją spłacić. Taka karta dała początek kłopotem finansowym Pani Ewy. Kiedy pojawiły się kilkumiesięczne zaległości ze spłatą kwoty minimalnej, nasza Klientka zaciągnęła szybką pożyczkę przez…

Cesja do firmy Deltawise OU z Tallina

Deltawise OU z Tallina

Refinansowania, przedłużanie, cesje i tak w koło Macieju. To błędne koło kręci się dopóki pożyczkobiorcy nie zabraknie pieniędzy. Wtedy zaprzestaje płatności i zaczyna się windykacja. Jeżeli nic nie zdziała nieuchronnie należy spodziewać się sprawy w sądzie. Skutkiem tego będzie nakaz zapłaty lub wyrok.…

Wygrana z funduszem Eques Debitum

Wygrana z funduszem Eques Debitum

Gdyby dłużnikom przyszło wierzyć we wszystko czym są straszeni przez windykację lub wierzycieli, zapewne większość z nich miałaby na karku kilku komorników bez sądu lub siedziała w więzieniu za długi. Przed Państwem wyrok sądu oddalający w całości powództwo wierzyciela wtórnego. Dziś kolejna wygrana…

Nie doszło do ugody i wygrywamy z Ultimo Portfolio

Nie doszło do ugody

Rewelacyjnie, że Pani Monika pozostawała już pod opieką prawników z Portalu Dłużnika i nie doszło do ugody z Ultimo Portfolio, którą powód bardzo chciał podpisać. Dzięki naszym wskazówkom doskonale wiedziała, że skończyłoby się to uznaniem nieistniejącego długu. Dzięki temu, reprezentując naszą Klientkę w…

Cesja do Raport NSFIZ

cesja do Raport NSFIZ

Dłużnik, którego zobowiązanie zostało zbyte przez wierzyciela pierwotnego na rzecz innego podmiotu powinien zostać o tym fakcie poinformowany listem poleconym. Pan Czesław o zmianie wierzyciela dowiedział się z chwilą odebrania nakazy zapłaty z sądu. Zaczął szukać pomocy i tak znalazł stronę naszej kancelarii…

1 2 3 43