Tag Archives

Archive of posts published in the tag: łukasz Białkowski łódź

Wygrywamy sprawę z powództwa Prokura

Prokura ani na chwilę nie zwalnia tempa i zasypuje sądy pozwami, dochodząc zapłaty od pozywanych. Licznie wydawane przez sądy nakazy zapłaty przed którymi nikt się nie broni, zasilają konto wierzyciela wtórnego. Ale też dzięki rosnącej wiedzy zadłużonych, coraz więcej osób szuka pomocy w…

Wygrywamy kolejne sprawy z Profi Credit

Pani Roksana i Pan Patryk są Klientami naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika. Pomimo, że się nie znają, jednak coś ich połączyło. A była to firma pożyczkowa, w której zaciągnęli zobowiązania finansowe, a także podobna droga jaką przeszli, zanim znaleźli pomoc u naszych specjalistów.…

Nie będzie klauzuli na nakaz Raport NSFIZ

Funduszowi sekurytyzacyjnemu Raport z Gdańska udało się zdobyć w sądzie nakaz zapłaty na kwotę 1.679 zł. Został on wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym przez E-sąd. Zaznaczamy, że nie ma znaczenia, czy tego typu orzeczenie zostanie wydane przez EPU czy sąd rejonowy. W obu…

Pozew Prokura nie oparł się naszym zarzutom

Ciągle przedstawiamy Państwu niezbite dowody na to, że wiele roszczeń, które znalazły się w sądach, a te wydały nakazy zapłaty, są nienależne lub niewłaściwie wykazane przez pozywających. Tylko działanie z Waszej strony może ustrzec przed konsekwencjami bierności. Nasza kancelaria oddłużeniowa Portal Dłużnika jest…

Pożyczka w Profi Credit miała pomóc w wyjściu z długów

Pożyczka w Profi Credit miała pomóc w wyjściu z długów. Niestety doprowadziła do jeszcze większych problemów. Mamy kolejny przykład na to, że nie wolno ratować się zaciągając nową pożyczkę na spłatę tych wcześniejszych. Nasza kolejna Klientka nie dość, że nie zmniejszyła swojego zadłużenia,…

Klientka wygrywa spór z Profi Credit

Możemy śmiało napisać, że spory w sądzie o zapłatę z Profi Credit stały się dla naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika codziennością. Nie należy mylić tego słowa z rutyną, bo na nią w naszej pracy nigdy nie będzie miejsca. Proszę nam uwierzyć, że nie…

Nie ma ugody z Krukiem a jest wygrana z Prokura w sądzie

Zanim z pozwem do sądu wystąpił Fundusz Prokura, jego bratnia firma windykacyjna Kruk robiła wszystka, aby nakłonić windykowanego do uznania długu. Standardowym działaniem w przypadku tej instytucji jest dążenie na różne sposoby do popisania przez dłużnika „korzystnej” ugody. No właśnie korzystnej, ale dla…

Pozew funduszu Prokura oddalony w całości

Kancelaria oddłużeniowa Portal Dłużnika kolejny raz stanęła na wysokości zadania. Pozew funduszu Prokura oddalony w całości. A co jeszcze bardziej nas cieszy to fakt, że dochodzone roszczenie przez wierzyciela wtórnego, praktycznie nie było spłacone u pożyczkodawcy. Analiza dokumentów jakie złożyła Prokura wnosząc pozew…

Sprawa z Alior Bank o 59 931,46 zł wygrana przez Portal Dłużnika

Pomyślmy teraz, w jakiej sytuacji znajdowałby się Pan Emil, gdyby kilka miesięcy temu nie zwrócił się o pomoc do naszej kancelarii oddłużeniowej. Kwota, której dochodził od niego nakazem zapłaty Alior Bank była ogromna, bo sięgająca prawie 60.000 zł plus bardzo wysokie koszty procesu.…

Oddalony pozew Nest Bank na kwotę 27 056,05 zł

Podejmując się obrony naszej Klientki specjaliści w oddłużaniu z Portalu Dłużnika zdawali sobie sprawę, że najmniejszy błąd, czy brak mocnych dowodów na poparcie któregoś z zarzutów w sprawie z powództwa Nest Banku, może bardzo drogo kosztować. Przegrana w taki sposób sprawa o 27.056,05…