Tag Archives

Archive of posts published in the tag: błyskawiczna pożyczka

Dlaczego warto wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty? Kolejny Klient już wie

Czy dług, którego dochodził od naszej Klientki Provident był zasadny? Właśnie to musieli sprawdzić mecenasi z naszej kancelarii oddłużeniowej, kiedy kolejna Klientka poprosiła o pomoc. Bardzo dokładna analiza dokumentów w sprawie dała pewien obraz sprawy. Podjęliśmy decyzję, że bezwzględnie należy się bronić, ponieważ…

Pozaodsetkowe koszty pożyczki znów oddalone w sądzie

Pożyczki pozabankowe często wpędzają konsumentów w nie lada kłopoty finansowe. Ci, którzy zwracają się do naszej kancelarii oddłużeniowej ze swoim problemem, mogą liczyć na profesjonalną pomoc w oddłużaniu. Z takiej właśnie korzysta Pan Jędrzej i dzięki temu wychodzi z zadłużenia. Dzisiaj kolejna wygrana…

Powództwo Provident oddalone w całości

Kiedy nakaz zapłaty wydany przez sąd na rzecz Provident, po wniesionym przez pełnomocnika Pani Michaliny sprzeciwie utracił moc, nasi specjaliści w oddłużaniu skupili się na dalszej obronie procesowej przed roszczeniem na 2.764,64 zł. Skoncentrowaliśmy się na wykazaniu w pismach procesowych niezasadności naliczonych przez…

Zwrot pieniędzy i sankcja kredytu darmowego w Loan Me

Poniżej zwrot pieniędzy i sankcja kredytu darmowego w Loan Me. Niestety wielu dłużników nie wie co to jest sankcja kredytu darmowego, a co dopiero mówić o odzyskiwaniu pieniędzy od dawnych wierzycieli. Dlatego tak bardzo zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy w przypadku niektórych…

Fundusz sekurytyzacyjny Kreos

Fundusz sekurytyzacyjny Kreos przejmuje długi od banków i firm pożyczkowych. Nie podejmując się obrony przez pozwami tych podmiotów, zazwyczaj zgadzamy się z zawyżonymi roszczeniami. Nasza Klientka powiedziała stop nienależnym kosztom, których domagał się od niej wierzyciel wtórny i dzięki pomocy naszej kancelarii oddłużeniowej,…

Apelacja Kreos NSFIZ oddalona w całości

Jak widać na wyroku zamieszczonym poniżej, zaskarżenie przez fundusz Kreos wyroku wydanego przez sąd I instancji, okazało się niewłaściwym posunięciem. Apelacja Kreos NSFIZ została oddalona w całości. Przyjmując tę sprawę jasno wyczytaliśmy w dokumentach, że roszczenie w wysokości 2.969,86 zł jest nienależne wierzycielowi…

Sprawa z Innovatio Risk Solutions

Nasza Klientka nie będzie musiała zapłacić powodowi 1.666,86 zł i kosztów procesu. Sprawa z Innovatio Risk Solutions zakończyła się ograniczeniem powództwa do kwoty 683,50 zł. Uważamy, że to dobry wyrok, zwłaszcza, że powód prawidłowo wykazał cesję i rzeczywisty stan zadłużenia. Powód: Innovatio Risk…

Spłacone zobowiązanie w sądzie? Czy to możliwe?

Spłacone zobowiązanie w sądzie? Czy to w ogóle możliwe? Jak pokazuje dzisiejsza sprawa z Provident jak najbardziej tak może być. Nasza Klientka uregulowała pożyczkę, którą otrzymała grubo ponad wypłacony kapitał, a jeszcze domagano się od niej 1.181,67 zł. Nie mogliśmy przejść nad tym…

Analiza pozwu i załączników jest kluczowa

O tym, że analiza pozwu i załączników jest kluczowa przekonała się nasza kolejna Klientka. I jak widać na załączonym niżej wyroku, jednak było warto skorzystać z naszej pomocy. Okazało się, że pozew Debito NSFIZ nie zasługiwał na uwzględnienie. Umiejętnie wykazaliśmy to w pismach…

Wygrywamy proces z EOS o ponad 37 tysięcy złotych

Co należy zrobić, kiedy niespłacony kredyt w banku trafia do funduszy EOS, a ten dochodzi długu nakazem zapłaty wydanym przez sąd? Po pierwsze, jak najszybciej zwrócić się o pomoc do naszej kancelarii, a po drugie cieszyć się, że miała miejsce cesja, która zwiększa…