Apelacja Profi Credit oddalona w całości

Tym razem apelacja Profi Credit oddalona w całości. Nasi prawnicy trwali przy swoim stanowisku i udowodnili, że mają rację. Kosztowało to więcej nerwów naszą Klientkę, ale finał sprawy musiał być taki jak zakładaliśmy. Znów wygraliśmy! Wierzyciel: Profi Credit Polska S.A. Wysokość długu: 6…

Aasa, Debito, DeltaWise, Finansec, GetPro, Ultimo

Aasa, Debito, DeltaWise, Finansec, GetPro, Ultimo

Wdajemy się w spory a podmioty pozywające naszych Klientów cofają pozwy lub nie uzupełnianą  braków po naszych sprzeciwach od nakazów zapłaty. Jedyne co może zrobić sąd to umorzyć postępowania w tych sprawach. Wtedy nie ma nakazu, więc nie będzie komornika. Dzisiaj prezentujemy umorzenia…

Rażąco wygórowane koszty w umowach Profi Credit

Dzisiaj przedstawiamy 4. wygrane sprawy z powództwa Profi Credit. Wszystkie je łączy jedno – stosowanie w pożyczkach niedopuszczalnych lub rażąco wygórowane koszty w umowach Profi Credit. Nasi prawnicy skutecznie się temu przeciwstawiają i udowadniają przed Sądem niezasadność tych roszczeń. Wierzyciel: Profi Credit Polska…

Kolejne cztery wygrane z Profi Credit

Czworo obcych sobie ludzi i jeden wspólny mianownik w postaci Profi Credit. Łączy ich jeszcze coś – nasza kancelaria oddłużeniowa, której powierzyli swoje sprawy. Efektem współpracy są kolejne cztery wygrane z Profi Credit. Wierzyciel: Profi Credit Polska S.A. Wysokość długu: ok. 23.000,00 zł;…

Express Profit i oddalenie apelacji

Express Profit

Express Profit czy Finansec to w zasadzie ta sama firma pożyczkowa. Pozwała naszego Klienta o 3000 zł. Wygraliśmy w dwóch instancjach. Wierzyciel: Express Profit Wysokość długu: ok. 3 000,00 zł Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa Uzyskany efekt: Oddalenie powództwa w sądzie…

Wygrana z RRM Ltd.

Wygrana z RRM Ltd

Najpierw chwilówka, potem wierzyciel wtórny i nakaz zapłaty na 7 000 zł. Tak układają się puzzle dłużników. Ale to nie jest zabawa tylko walka o przeżycie. Wiemy to my i często nasi Klienci, którym pomagamy w wychodzeniu z długów. Dzisiaj kolejna wygrana z…

Sprawa z Kredyt Inkaso

Sprawa z Kredyt Inkaso

Dług? Jaki dług?! Udowodniliśmy, że Kredyt Inkaso pozwało naszego Klienta o stary i przedawniony dług. Sąd nie miał innego wyjścia. Mógł tylko oddalić powództwo. Tak się stało. Sprawa z Kredyt Inkaso skończyła się tak jak zakładaliśmy! Wierzyciel: Inkaso Kredytowe Wysokość długu: ok. 1 400,00…

Oddalenie apelacji Optima na prawie 17 000 zł

Oddalenie apelacji Optima

Zamieszczamy kolejne oddalenie apelacji Optima. Firmy, która jak sama o sobie pisze: „lepsza strona finansów” – lepsza ale na swoją korzyść, bowiem często naliczała gigantyczne koszty od udzielanych pożyczek. Pozwała naszą Klientkę na blisko 18 000 zł! Mimo, że w I instancji zapadał…

Apelacja RRM Limited oddalona w całości

Apelacja RRM Limited oddalona

RRM Limited nie chciał pogodzić się z porażką w sądzie I instancji i wniósł apelację. Musiał obejść się smakiem, nie dostanie pieniędzy od naszej Klientki. Apelacja RRM Limited oddalona w całości! Wierzyciel: RRM Limited Wysokość długu ok. 4000,00 zł Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa…

Pozew Takto NSFIZ oddalony w całości

Pozew Takto NSFIZ

Pozew Takto NSFIZ trafił do sądu, a ten wydał nakaz zapłaty na kwotę blisko 9000 zł. Wnieśliśmy sprzeciw od nakazu zapłaty i wdaliśmy się w spór. Udowodniliśmy, że dochodzona pozwem kwota była w całości bezzasadna. Kolejne powództwo upadło w całości! Wierzyciel: Takto NSFIZ…

1 2 3 40