Pozorność refinansowań i kolejny wyrok oddalający

Powód: Innovatio Risk Solutions Ltd. z siedzibą na Malcie Wartość przedmiotu sporu: 7.503.18 zł Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Skutecznie broniliśmy w sprawie Svea Ekonomi Cyprus Ltd

Powód: Svea Ekonomi Cyprus Ltd. Wartość przedmiotu sporu: 4.335,72 zł Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Nakaz Vivus Finance został uchylony a powództwo upadło w całości

Powód: Vivus Finance Sp. z o.o. Wartość przedmiotu sporu: 4.999,72 zł Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Wyrok w sprawie Smart Lease SA

Powód: Smart Lease S.A. Wartość przedmiotu sporu: 879,00 zł Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Sprawa z Financial Services Collection

Chociaż z powodu długów, które spowodował Pan Leon, jego życie rodzinne rozpadło się jak domek z kart, mężczyzna nie poddaje się i walczy o swoją przyszłość ze specjalistyczną pomocą w oddłużaniu, której udzielają mu mecenasi z Portalu Dłużnika. Dziś wygrana sprawa z Financial…

Procesowe oddłużanie na przykładzie Takto NSFIZ

Efektywność, którą osiągamy prowadząc sprawy Klientów naszej kancelarii oddłużeniowej, ma swoje podstawy w znajomości prawa cywilnego jak i finansowego, doświadczeniu, umiejętnościom i profesjonalizmie. To wszystko daje naszym mecenasom solidne podstawy, aby stawać w obronie pozywanych o zapłatę długów i w wielu sporach, wykazywać…

Mówimy stop długom i ponownie wygrywamy w sądzie

Sprawa procesowa z Poli Invest, spółką udzielająca pożyczek poprzez platformę internetową Kredyt 1000,  nie tylko pokazała Klientce naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika, że wychodzenie z długów jest możliwe, ale także to, że można zatrzymać dalsze zadłużanie się. Porady i wskazówki, które Pani Alicja…

Sprzeciw od nakazu i oddalone powództwo Kredyt Inkaso

Powód: Kredyt Inkaso I NSFIZ Wartość przedmiotu sporu: 7.978,97 zł Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Pozew Yes Finance oddalony w całości

Powód: Yes Finance S.A. Wartość przedmiotu sporu: 2.024,09 zł Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Wyrok oddalający powództwo Efficenter

Zapytacie Państwo jak to jest możliwe, że na podstawie pozwu wniesionego przez Efficenter sąd wydał nakaz zapłaty na 5.320.40 zł, a potem okazało się, że jednak dług nie istniał. No właśnie i tutaj jest może nie magia, ale siła specjalistycznej pomocy prawnej, której…