Cesja do Svea Ekonomi Cyprus Ltd.

Svea Ekonomi Cyprus na mocy umowy cesji weszła w posiadanie długu Pani Kingi w wysokości 6.090,41 zł. Następnie wierzyciel wtórny skierował do sądu pozew i uzyskał nakaz zapłaty. Ale czy dochodzone roszczenie rzeczywiście było należne powodowi? Jak pokazuje prezentowany poniżej wyrok widzimy, że…

Pozew firmy skupującej długi na 67.049,96 zł oddalony w całości

Ponoć w przyrodzie nic nie ginie i podobnie sprawy mają się z długami. Sprawa Pana Wiktora kosztowała nas wszystkich sporo nerwów i zaangażowania wielu naszych specjalistów. Dług na 67.049,96 zł był bardzo niebezpieczny i mógł pogrążyć naszego Klienta. Jednak podjęty wysiłek, przyniósł to…

Zostałem pozwany przez Eques Debitum i nie wiem co robić

Często słyszymy: “Zostałem pozwany przez Eques Debitum”, “Zostałam pozwana przez Ultimo i nie wiem, czy się bronić”, “Mam problem z długami, tylko czy jest sens wnosić sprzeciw”. Nasze Klientki wiedziały, że ich problemy z długami nie rozwiążą się same więc nie zdały się…

Kolejne wygrane sprawy z Ultimo

Tysiące pozwanych przekonało się już na własnej skórze, że warto zaufać specjalistom z naszej Kancelarii. Nie inaczej było w dwóch prezentowanych dzisiaj sprawach o zapłatę z jednym z największych funduszy sekurytyzacyjnych Ultimo. Prezentujemy kolejne wygrane sprawy z Ultimo.  Powód: Ultimo NSFIZ Wartość przedmiotu…

Pozew Svea oddalony w całości

Kiedy wpadniemy w długi, nasze pożyczki mogą rozpocząć wędrówkę po różnych wierzycielach. Zbywane na drodze cesji w końcu zostają pozywane przez jednego z wielu podmiotów wtórnych. W tym przypadku zobowiązanie Pan Władysława trafiło do Svea Ekonomi Cyprus. Zapewne powód liczył na to, że…

Uzasadnione wątpliwości w sprawie z Deltawise w sądzie

Mieliśmy uzasadnione jak widać wątpliwości w sprawie z Deltawise. Wnieśliśmy sprzeciw i wdaliśmy się w spór. Zarzuty, które zostały podniesione we wniesionych do sądu pismach procesowych, miały wykazać nasze stanowisko. Jak widać na wyroku zamieszczonym poniżej, okazały się one trafne. Sąd oddalił w…

Sprawa z GO Finance wygrana w całości

Różne długi, różni pozywający, a mecenasom naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika przyświeca jeden cel. Walka o przestrzeganie prawa przez podmioty finansowe i obrona zadłużonych przed roszczeniami nienależnymi pozywającym. Oni nie mają skrupułów, aby walczyć w sądzie nawet o nieduże kwoty, które i tak…

Czy apelacja Provident okazała się skuteczna?

Mecenasi z naszej kancelarii oddłużeniowej doskonale zdają sobie sprawę, że apelacja może przynieść wygranie sporu o zapłatę tylko wtedy, kiedy poparta jest niepodważalnymi dowodami. Apelacja Provident okazała się krucha jak szkło. Pod naciskiem naszej argumentacji, rozsypała się na drobne kawałeczki. Sąd oddalił apelację…

Apelacja w sprawie Universe uwzględniona w całości

Prezentujemy dzisiaj sprawę z powództwa Universe, gdzie jednoznacznie widać, że wyrok zasądzający jaki wydał sąd I instancji był pomyłką. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem wydanego orzeczenia, doszliśmy do wniosku, że przy orzekaniu zostały popełnione błędy i mamy mocne podstawy do wniesienia apelacji. Jak…

Fundusz Debito przejął dług i skierował sprawę do sądu

Fundusz Debito przejął dług wobec Pana Aleksandra od jednej z chwilówek. Wniósł pozew do sądu, gdzie na posiedzeniu niejawnym został wydany nakaz zapłaty na 5.221,32 zł. Kiedy mężczyzna dostarczył do kancelarii komplet dokumentów związany z pozwanym długiem, poddaliśmy je analizie i przedstawiliśmy plan…