Bezpodstawna egzekucja i zwrot wielu tysięcy

W prezentowanej dzisiaj sprawie, to wierzyciel wtórny NPL FIN po przegranej sprawie w sądzie, musiał zwrócić naszej Klientce aż 9.278,20 zł. I tak powinno być. Bezpodstawna egzekucja to taka w której nakaz zapłaty utracił moc, a wszystkie wyegzekwowane pieniądze powinny zostać natychmiast zwrócone…

Nieodebrany nakaz zapłaty i prawie 20 000 zł wraca do Klienta

Czy jest możliwość powrotu do sprawy sprzed prawie 6 lat, gdy w najlepsze trwa egzekucja komornicza i nie widać końca spłaty długu? Gdy koszty narosły do horrendalnej wysokości, a dłużnik i jego rodzina są na skraju załamania psychicznego i finansowego? Jak pokazuje prezentowana…

Bank BPH nie umorzył egzekucji po cesji. Wytoczyliśmy powództwo o pozbawienie wykonalności BTE

Do naszej Kancelarii prawnej trafiło małżeństwo z Warszawy. Jak się okazało mimo cesji wierzytelności Bank BPH nie umorzył egzekucji i mimo wielu wezwań dłużników kompletnie nie reagował. Doszło do absurdalnej sytuacji, w której Dłużnicy (nasi Klienci) nie byli już dłużnikami Banku, a dalej…

Miałeś komornika? Pobrał Vat? Zgłoś się do nas bowiem należy Ci się zwrot!

Komornik musiał mieć nietęgą minę, gdy tym razem to on musiał oddać pieniądze. Sprawa wydaje się niemożliwa? A jednak! Mimo prawomocnego postanowienia o rozliczeniu kosztów egzekucji komornik zwrócił dłużnikowi ponad 800 zł nienależnie pobranego podatku Vat.

Kolejny raz spotykamy się z firmą Profi Credit w sądzie. I kolejny raz wygrywamy!

Profi Credit pozwało naszego kolejnego Klienta. Pan Leszek po odebraniu nakazu zapłaty powierzył nam swoją sprawę. To był dobry krok, ponieważ w finale jego zadłużenie przestało istnieć.

Getin Noble Bank S.A. po długich negocjacjach zawarł ugodę z naszymi Klientami. Ponad 100 000 tysięcy złotych umorzone!

Getin Noble Bank S.A. wypowiedział naszym Klientom kredyt hipoteczny. Sprawą zajęła się nasza Kancelaria. Tuż przed licytacją komorniczą udało nam się wynegocjować bardzo dobre warunki ugody. Bank zgodził się na wnioskowane raty i zdecydował się umorzyć prawie wszystkie odsetki karne!

Kreos NSFIZ pozywa kolejną osobę. Włączamy się do sprawy i wygrywamy kolejny proces!

Kreos NSFIZ to jedna z wielu firm sekurytyzacyjnych skupiających długi. Tym razem skontaktował się z nami Klient mieszkający w Szczecinie, którego sprawa trafiła do sądu. Odległość nie stanowiła problemu. Przyjęliśmy pełnomocnictwo i wygraliśmy sprawę.

Universe 3 NSFIZ pozwał naszą Klientkę. Nie mogliśmy tej sprawy pozostawić bez odpowiedzi. Wygraliśmy kolejną sprawę!

Dług pani Barbary został przejęty przez Universe 3 NSFIZ. Przeanalizowaliśmy dokumenty w tej sprawie i spokojnie odczekaliśmy, aż sprawa trafiła do sądu. Gdy pani Barbara odebrała z sądu nakaz zapłaty od razu skontaktowała się z naszą Kancelarią.

Opłata egzekucyjna obniżona o 4100 zł

Komornik rozlicza koszty umorzonej egzekucji wraz z ostatnią czynnością. Pani Ela zgłosiła się do nas z prośbą o pomoc, gdy komornik wezwał ją do zapłaty blisko 9700 zł. Udało nam się obniżyć kwotę należną komornikowi o ponad 4000 zł.

Komornik w Banku PKO BP

Wygraliśmy proces z Bankiem PKO BP. Niestety Bank nie zwrócił należnych Klientowi kosztów zastępstwa w procesie, które bądź co bądź pokrywały koszty naszej pracy w tej sprawie. Efekt? Komornik!

1 2 3 7