Łatwy Kredyt zwraca pieniądze za przedłużenia

pieniądze za przedłużenia

Temat zwrotu opłat za przedłużenia bardzo często jest poruszany w naszych artykułach zamieszczanych na stronie Portal Dłużnika. Prowadząc proces oddłużeniowy osoby, która wpadła w tak zwaną spiralę zadłużenia, nie tylko negocjujemy czy procesujemy się z wierzycielami. Występujemy też o zwrot nienależnie pobranych opłat…

Zwrot składki ubezpieczenia kredytu

Zwrot składki ubezpieczenia kredytu jest jednym ze sposobów ulżenia dłużnikowi w spłacie kredytu. Pozwala znacząco obniżyć wysokość miesięcznej raty. Nasi Klienci poprosili nas o pomoc w podobnej sprawie. Bank przychylił się do wniosku co zaowocowało zmniejszeniem raty o blisko 300 zł. Wierzyciel: PKO BP…

Nieodebrany nakaz zapłaty i prawie 20 000 zł wraca do Klienta

Czy jest możliwość powrotu do sprawy sprzed prawie 6 lat, gdy w najlepsze trwa egzekucja komornicza i nie widać końca spłaty długu? Gdy koszty narosły do horrendalnej wysokości, a dłużnik i jego rodzina są na skraju załamania psychicznego i finansowego? Jak pokazuje prezentowana…

Obrona dłużników przed nakazami zapłaty

Obrona dłużników

Obrona dłużników jest możliwa. Kolejna wygrana z Profi Credit tylko to potwierdza. Kiedy Pani Adrianna spłaciła pożyczony kapitał, nie zdawała sobie sprawy, że do zapłaty pozostały jeszcze tak wysokie koszty pożyczki. Została pozwana o 16.000 zł nie licząc kosztów procesu i odsetek. Uznała,…

Cesja do Raport NSFIZ

cesja do Raport NSFIZ

Dłużnik, którego zobowiązanie zostało zbyte przez wierzyciela pierwotnego na rzecz innego podmiotu powinien zostać o tym fakcie poinformowany listem poleconym. Pan Czesław o zmianie wierzyciela dowiedział się z chwilą odebrania nakazy zapłaty z sądu. Zaczął szukać pomocy i tak znalazł stronę naszej kancelarii…

Wierzyciel wtórny Eques Debitum

Wierzyciel wtórny Eques Debitum

Gdyby nasza Klientka miała dobrą historię kredytową, nie zapędziłaby się w ślepy zaułek. Bank odmówił kredytu a mieszkanie wręcz prosiło się o remont. I jak to bywa w takich sytuacjach powiedzenie, że reklama jest dźwignią handlu, w tym przypadku znajduje odzwierciedlenie. Po kilku…

Fundusz Prokura pozwał naszą Klientkę

Fundusz Prokura

Kiedy decydowaliście się Państwo na pożyczkę w parabanku byliście pewni, że będziecie w stanie oddać ją w terminie. Nieprzewidziane wydarzenia sprawiły, że Wasz budżet całkowicie się zachwiał. Wpadliście w kłopoty finansowe i tkwicie w nich do tej pory? Zostaliście pozwani przez Fundusz Prokura…

Pożyczki pozabankowe często kończą się w sądzie

Pożyczki pozabankowe to nic innego jak zobowiązania finansowe udzielane przez podmioty inne niż bank. Wspólną cechą tych pożyczek są koszty o wiele wyższe niż kredytów bankowych. Z tego typu pożyczką zmagała się nasza Klientka, aż w końcu została pozwana przez Profi Credit. Kiedy…

Fundusz Raport przegrywa w sądzie kolejną sprawę

Fundusz Raport

Wniesienie pozwu przez wierzyciela i w konsekwencji wydanie na posiedzeniu niejawnym nakazu zapłaty to sygnał, że trzeba podjąć zdecydowane działania. Nie ma czasu na roztrząsanie skąd się wziął dług i kto mnie pozywa, bo czas gra na Państwa niekorzyść. Najlepiej zwrócić się o…

Planujemy proces oddłużania i wygrywamy z Universe 3 NSFIZ

Tylko przemyślany i zaplanowany proces oddłużania, może przynieść oczekiwane rezultaty. Działanie na szybko, bez planu bardzo często bardziej szkodzi niż pomaga w procesie oddłużania. Kiedy Pan Kazimierz odebrał nakaz zapłaty w sprawie z powództwa Universe 3 NSFIZ na kwotę prawie 7000 zł, nie…

1 2 3 10