Ci, którzy mówią, że nie ma możliwości odzyskanie pieniędzy od firmy pożyczkowej po zamknięciu całego zobowiązania są w błędzie. Co jakiś czas zamieszczamy na stronie naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika, wyroki, nakazy zapłaty wydawane przez sądy w sprawach, w których reprezentowaliśmy naszych Klientów pozywających dawnych wierzycieli o zwrot nienależnie pobranych pieniędzy. Znów odzyskujemy pieniądze od Aasa Polska, spółki, którą już nie pierwszy raz pozywaliśmy o zwrot nienależnie dokonanych wpłat. Wnieśliśmy pozew do sądu, który z kolei wydał nakaz zapłaty, zobowiązujący Aasa do zwrotu Panu Ludwikowi 5.154,57 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Oczywiście koszty procesu także pozostają po stronie Aasa. Niebawem będziemy informowali co się dalej w sprawie zadziało, ale już teraz można się spodziewać, że pójdzie sprzeciw Aasa i następnie wyrok na naszą korzyść, jak w wielu innych podobnych sprawach z Aasa Polska.

Pozwany: Aasa Polska S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 5.154,57 zł
Zadanie: Procesowe odzyskanie nienależnie pobranych p
Uzyskany efekt: Nakaz zapłaty zobowiązując Aasa do zapłaty 5.154,57 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie i kosztami procesu

Czy po spłaceniu pożyczki można pozwać dawnego wierzyciela o zwrot nienależnych mu opłat?

Bardzo często Klienci naszej kancelarii oddłużeniowej zadają nam to pytanie. Niektórzy nawet wątpią, że jest to w ogóle możliwe. My jednak obalamy pokutujący mit, że to co zostało wpłacone nawet jako nienależne opłaty, jest nie do odzyskania. Na stronie naszej kancelarii Portal Dłużnika, prezentujemy tylko ułamek spraw, w których odzyskujemy pieniądze dla naszych Klientów od dawnych wierzycieli.

Proszę Państwa, odzyskanie niezasadnie wpłaconych pieniędzy na zamkniętych zobowiązaniach z pomocą naszych specjalistów w odzyskach, jest jak najbardziej możliwe.

Znów odzyskujemy pieniądze od Aasa

Znów odzyskujemy pieniądze od Aasa. W imieniu naszego Klienta pozwaliśmy firmę pożyczkową o zwrot nienależnie dokonanych wpłat. Uzyskaliśmy już nakaz zapłaty. Teraz pozostaje nam czekać, czy Aasa zwróci co należne Panu Ludwikowi, czy wniesie sprzeciw i pójdzie w proces. Nasi specjaliści w odzyskach są w zasadzie spokojni, nawet jeżeli sprawa miałaby zakończyć się aż w II instancji. Perfekcyjnie przygotowany i uargumentowany pozew, będzie przemawiał na korzyść naszego Klienta.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Znów odzyskujemy pieniądze od Aasa