Nakaz zapłaty wydany na rzecz Profi Credit. Znów wygrała nasza Kancelaria!

Klient otrzymał nakaz zapłaty wydany na rzecz Profi Credit. Nic nowego, bo i kwota dochodzona pozwem wzięta z księżyca. Na całe szczęście nasz Klient zdecydował się działać. Sprawę skierował do naszej Kancelarii oddłużeniowej i to była słuszna decyzja. Oczywiście sprawę wygraliśmy. Powództwo zostało…

Po naszym sprzeciwie w sprawie Eques Debitum powód cofnął pozew

Eques Debitum NSFIZ to jeden z wielu funduszy sekurytyzacyjnych, który przejmuje długi od pierwotnych wierzycieli. Tym razem pozwał naszą Klientkę na kwotę ponad 6 tysięcy złotych. Włączyliśmy się do sprawy, wnieśliśmy sprzeciw od nakazu zapłaty… a powód cofnął pozew! Sąd postępowanie umorzył.

Skuteczne zarzuty od nakazu zapłaty z weksla, czyli wygraliśmy kolejną sprawę

Gwarant pozwał kolejną osobę. Tym razem walczyliśmy w obronie pani Dominiki, która została pozwana na kwotę ponad 5 tysięcy złotych! Wnieśliśmy skuteczne zarzuty od nakazu zapłaty z weksla. Sprawa zakończyła się sukcesem. Powództwo zostało oddalone w całości!

Sąd nakazuje zwrócić Rapid Finance opłaty za przedłużanie chwilówki

Mała kwota roszczenia, ale czy to znaczy, że należało odpuścić kilkaset złotych? Nasz Klient wielokrotnie wpłacał na tzw. przedłużanie chwilówki. Na koniec spłacił pożyczkę. Gdy wyczytał, że można dochodzić zwrotu tych wpłat szybko skontaktował się z naszą Kancelarią. 

Cofnięcie powództwa w kolejnej sprawie

Aasa Polska S.A. to jeden z wielu parabanków, który udziela pożyczek. Z ich usług skorzystała nasza Klientka. Niestety nie przypuszczała, że finał tej sprawy znajdzie się w sądzie. Jak się okazało podniesione przez naszą Kancelarię zarzuty były na tyle celne, że skończyło się…

Kancelaria Medius i sprawa która nie miała prawa trafić do sądu

Prezentujemy kolejną wygraną sprawę, w której powodem była Kancelaria Medius! Jak widać, obrana przez nas strategia procesowa przynosi dobre rezultaty. 

Prokura NSFIZ przejął dług od wierzyciela pierwotnego. Sprawę wygraliśmy w sądzie

Prokura NSFIZ jest funduszem przejmującym zadłużenia. Po krótkiej windykacji wystąpili z pozwem o zapłatę. Sprawa trafiła do sądu, a tam pojawiliśmy się my! Skutecznie obroniliśmy naszego Klienta, dzięki czemu sprawa zakończyła się oddaleniem powództwa w całości.

Nakaz zapłaty z weksla a mimo to kolejne powództwo Profi Credit zostało oddalone

Profi Credit znów pozwało naszą Klientkę. Tym razem na dużą kwotę – ponad 17 tysięcy złotych i do tego nakaz zapłaty z weksla, przed którym zdecydowanie trudniej jest się bronić. Na całe szczęście nasza Kancelaria kolejny raz udowodniła swoją skuteczność! Sprawa pani Weroniki…

Sprawa z powództwa banku PKO BP – po naszym sprzeciwie postępowanie zostało umorzone

Sprawa z powództwa banku PKO BP w zasadzie skończyła się zanim jeszcze zdążyła się zacząć. Wnieśliśmy sprzeciw od nakazu zapłaty i…? Bank nie uzupełnił braków pozwu, czyli postępowanie zostało umorzone!

Zarzuty od nakazu zapłaty z weksla, czyli kolejna wygrana Kancelarii

Zarzuty od nakazu zapłaty z weksla, czyli po raz kolejny zmierzyliśmy się z Profi Credit. Sąd podzielił nasze stanowisko i uwolnił panią Helenę od rzekomego długu. 

1 2 3 9