Tag Archives

Archive of posts published in the tag: skuteczne oddłużanie

Znowu Ultimo w sądzie

Długi i nakazy zapłaty są jak naczynia połączone. Pierwsze generują drugie i nie ma drogi odwrotu. Jedyne co w takiej sytuacji powinien zrobić zadłużony, to zebrać w sobie siły do walki z zaistniałą sytuacją. Dzisiejsza sprawa z Ultimo przybliżyła Panią Alicję o kolejne…

Niespłacony dług w Credilo. Czy aby na pewno niespłacony?

Ponownie pośrednicy finansowi współpracujący między sobą na platformie pożyczkowej Credilo, spowodowali totalny zamęt w głowie naszego kolejnego Klienta. Pan Dominik był przekonany, że ma do spłacenia dług w Credilo. Jak się okazało dług nie istniał, a roszczenie skierowane do sądu było bezpodstawne. Powód:…

Koszty pożyczki Ferratum Bank

Nieustannie staramy się uświadamiać dłużników, że ich też chroni prawo. Nie jest tak, że tylko podmiot finansowy ma zawsze rację i to co ustali w zapisach umowy jest niepodważalne. Zawyżone opłaty prowizyjne, wysokie koszty pozaodsetkowe udzielanych zobowiązań, koszty ubezpieczeń i przeróżnych pakietów dodawanych…

Apelacja Eques Debitum

Eques Debitum po przegranym procesie w I instancji, gdzie domagał się od naszego Klienta 6.719,73 zł, postanowił wykorzystać swoje ustawowe prawo, którym jest wniesienie apelacji. Jednak fundusz sekurytyzacyjny będzie musiał pogodzić się z porażką. Apelacja Eques Debitum została oddalona w całości uwalniając Pana…

Oddalona apelacja Daily Credit

Koszty pożyczki zaciągniętej przez kolejną Klientkę w firmie pożyczkowej miały się nijak do tych rzeczywistych poniesionych przez pożyczkodawcę. Jednak nie było to dla wierzyciela najmniejszą przeszkodą, aby wytoczyć w tej sprawie powództwo o zapłatę w wysokości 1.754,51 zł. Po poddaniu dokumentów analizie, doszliśmy…

Kancelaria Medius przegrała apelację w przewyżającej części

Mecenasi z kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika nie tylko stawiają czoła apelacjom wnoszonym przez pozywających naszych Klientów. Sami też korzystamy z tego środka odwoławczego. Robimy to w sytuacji, kiedy wyrok wydany przez sąd I instancji jest ewidentnie nieprawidłowy i gdy są ku temu przesłanki,…

DeltaWise przegrywa apelację

Kolejny raz DeltaWise przegrywa apelację po niekorzystnym wyroku sądu I instancji. Tym samym wielomiesięczny stres naszego Klienta dobiegł końca, sprawa jest zakończona i prawomocnie osądzona. Szkoda tylko, że musiało to wszystko trwać tak długo.  Powód: DeltaWise OU Wartość przedmiotu sporu: 2.254,86 zł Zadanie:…

ID Finance i pożyczka Money Man

Dziś sprawa z ID Finance i pożyczka Money Man. Sąd uwzględnił nasze stanowisko i oddalił powództwo w całości. Poniżej prezentujemy wyrok w tej sprawie. Powód: ID Finance Poland Sp. z o.o. Wartość przedmiotu sporu: 1.299,98 zł Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa…

Kolejny pozew Prokura

Zanim zdecydujesz się na podpisanie ugody, ustal czy to czego domaga się od Ciebie windykacja, wierzyciel pierwotny, wtórny jest w ogóle należne. Pani Milena zachowała się odpowiedzialnie i nawet nie próbowała sama gdybać. Kiedy Kruk dosłownie atakował ją, aby podpisała ugodę, skontaktowała się…

Prawomocny wyrok Eques Debitum

Kiedy w sądzie I instancji zapadł niekorzystny wyrok dla naszej Klientki, wnieśliśmy o uzasadnienie wyroku. To co tam przeczytaliśmy było dla nas jednoznaczne, że sędzia orzekający w ogóle nie uwzględnił naszego stanowiska w sprawie. Musieliśmy apelować i w końcu mamy prawomocny wyrok Eques…