Kolejne cztery wygrane sprawy z Prokura

Rozbroiliśmy procesowo kolejne długi naszych Klientów, których zapłaty domagał się fundusz Prokura. Jak pokazują wyroki zamieszczone poniżej, skutecznie wykazaliśmy, że pozwani nie byli nic dłużni powodowi. Niezasadność roszczeń została poparta przez pełnomocników pozwanych odpowiednią argumentacją, która zdecydowała, że sądy wydały orzeczenia oddalające. Poniżej…

Apelacje Profi Credit upadają w całości w kolejnych sprawach

No cóż, nawet to co jest dla mecenasów z naszej kancelarii oddłużeniowej oczywiste, okazuje się takim nie być dla pozywającego. Wyroki oddalające jakie zapadły z sądach I instancji, spotkały się ze stanowczym sprzeciwem ze strony Profi Credit. Oba zostały zaskarżone i nasi Klienci…

Cesja do Nova Mispra Capital podważona w sądzie

Przedmiotem sporu o zapłatę z Nova Mispra Capital była kwota 1.468,04 zł. Kiedy mecenasi z naszej kancelarii oddłużeniowej zapoznali się z dokumentami w tej sprawie wiedzieli, że istnieją duże szanse na skuteczną obronę. Cesja do Nova Mispra Capital miała braki i błędy co…

Prokura Funduszu Sekurytyzacyjny

Prezentowane dzisiaj wygrane sprawy z Prokura Funduszu Sekurytyzacyjny, powinny tylko utwierdzić wszystkich w słuszności podejmowania się obrony przed pozwami wierzycieli wtórnych. W sumie w pięciu sprawach oddłużyliśmy naszych Klientów aż na 28.682,96 zł. Kwota imponująca i bezsprzecznie zachęcająca do działania. Pokazujemy, że obrona…

Czy można odzyskać pieniądze od Profi Credit? Nawet trzeba!

Czy można odzyskać pieniądze od Profi Credit? Oczywiście, że można i nie jest to gdybanie a fakt, który potwierdza wydany przez sąd wyrok. Nasz Klient posiadał zamknięte zobowiązanie wobec Profi Credit i dzięki pomocy naszych specjalistów w oddłużaniu, którzy wnieśli do sądu pozew…

Cesja do Svea Ekonomi Cyprus Ltd.

Svea Ekonomi Cyprus na mocy umowy cesji weszła w posiadanie długu Pani Kingi w wysokości 6.090,41 zł. Następnie wierzyciel wtórny skierował do sądu pozew i uzyskał nakaz zapłaty. Ale czy dochodzone roszczenie rzeczywiście było należne powodowi? Jak pokazuje prezentowany poniżej wyrok widzimy, że…

Pozew firmy skupującej długi na 67.049,96 zł oddalony w całości

Ponoć w przyrodzie nic nie ginie i podobnie sprawy mają się z długami. Sprawa Pana Wiktora kosztowała nas wszystkich sporo nerwów i zaangażowania wielu naszych specjalistów. Dług na 67.049,96 zł był bardzo niebezpieczny i mógł pogrążyć naszego Klienta. Jednak podjęty wysiłek, przyniósł to…

Zostałem pozwany przez Eques Debitum i nie wiem co robić

Często słyszymy: “Zostałem pozwany przez Eques Debitum”, “Zostałam pozwana przez Ultimo i nie wiem, czy się bronić”, “Mam problem z długami, tylko czy jest sens wnosić sprzeciw”. Nasze Klientki wiedziały, że ich problemy z długami nie rozwiążą się same więc nie zdały się…

Kolejne wygrane sprawy z Ultimo

Tysiące pozwanych przekonało się już na własnej skórze, że warto zaufać specjalistom z naszej Kancelarii. Nie inaczej było w dwóch prezentowanych dzisiaj sprawach o zapłatę z jednym z największych funduszy sekurytyzacyjnych Ultimo. Prezentujemy kolejne wygrane sprawy z Ultimo.  Powód: Ultimo NSFIZ Wartość przedmiotu…

Pozew Svea oddalony w całości

Kiedy wpadniemy w długi, nasze pożyczki mogą rozpocząć wędrówkę po różnych wierzycielach. Zbywane na drodze cesji w końcu zostają pozywane przez jednego z wielu podmiotów wtórnych. W tym przypadku zobowiązanie Pan Władysława trafiło do Svea Ekonomi Cyprus. Zapewne powód liczył na to, że…

1 2 3 6