• Home
  • Sprzedaż długów

Sprzedaż długów

Sprzedaż długów to sytuacja, która bardzo często spotyka naszych Klientów. Dochodzi do niej wtedy, gdy dłużnik zaprzestaje spłaty zadłużenia – wówczas wierzyciel może zdecydować się na cesję wierzytelności. Oznacza to, że inny podmiot (wierzyciel wtórny) nabywa prawa do dochodzenia zapłaty w sądzie. W wielu przypadkach takie roszczenia są jednak nieuzasadnione, a wierzyciele kierują sprawę do sądu, mając nadzieję, że pozwany przestraszy się nakazu zapłaty i nie zdecyduje się na obronę procesową. Należy jednak wiedzieć, że w ciągu 14 dni od momentu otrzymania pisma z sądu pozwany ma prawo złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty, w którym wykaże, że powództwo jest nieuzasadnione. Najlepiej zrobić to z pomocą doświadczonej kancelarii oddłużeniowej, która przeanalizuje dokumenty i przygotuje profesjonalny sprzeciw.

Na czym polega sprzedaż długów?

Firmy pożyczkowe chętnie pozbywają się niewygodnych dla nich długów. Prowadzenie windykacji wiąże się bowiem z dodatkowymi kosztami, których wierzyciel pragnie uniknąć. Jak sprzedać długi? W takiej sytuacji niezbędna jest cesja wierzytelności, czyli sprzedaż długu na rzecz innego podmiotu. Jest to czynność zgodna z prawem, która skutkuje zmianą wierzyciela. Należy pamiętać, że wierzyciel nie musi pytać dłużnika o zgodę, czy może sprzedać jego dług innemu podmiotowi, najczęściej firmie windykacyjnej. Sprzedaż długów bez zgody dłużnika jest więc w pełni legalna i nie ma sensu z tym walczyć. Na sprzedanie długów bardzo często decydują się firmy, które mają kłopoty finansowe i potrzebują gotówki. Dzięki przeniesieniu wierzytelności na inny podmiot firma może w krótkim czasie odzyskać część długu i pozbyć się niewygodnego dłużnika, który zalega ze spłatą. 

Sprzedaż długów – czy to dobry znak dla dłużnika?

Otrzymanie nakazu zapłaty wiąże się z ogromnym stresem, zwłaszcza jeśli dłużnik nie dysponuje wolną gotówką i obawia się, że zaraz do jego drzwi zapuka komornik. W wielu przypadkach sprzedaż długu firmie windykacyjnej bywa prezentem od losu – oczywiście pod warunkiem, że sprawą zajmie się doświadczona kancelaria oddłużeniowa. Wielokrotnie udało nam się oddalić powództwo w całości, wykazując bezzasadność roszczenia czy brak dokumentów potwierdzających istnienie długu. Nie warto więc poddawać się na starcie, tylko jak najszybciej skontaktować z nami. Pamiętaj, że masz 14 dni od momentu otrzymania pisma, by złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty – jeśli zgłosisz się do nas odpowiednio wcześnie, przeanalizujemy dokumenty i złożymy sprzeciw.

Nasza kancelaria oddłużeniowa zajmuje się sporami o zapłatę przed sądem, negocjacjami z wierzycielami, odzyskiwaniem nienależnie pobranych od pożyczkobiorców pieniędzy, powrotem do spraw będących w egzekucji komorniczej i innymi sprawami mającymi jakikolwiek związek z długami. Z nami nie musisz się obawiać wizyty w sądzie czy negocjacji z wierzycielem. Mamy wieloletnie doświadczenie w oddłużaniu Polaków i doskonale wiemy, że sprzedaż długów firmie windykacyjnej w wielu przypadkach jest dla Klienta losem na loterii. 

Otrzymałeś sądowy nakaz zapłaty? Skontaktuj się z nami i sprawdź, czy masz szansę na oddalenie powództwa.