Tag Archives

Archive of posts published in the tag: pożyczka od ręki

Dlaczego warto wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty? Kolejny Klient już wie

Czy dług, którego dochodził od naszej Klientki Provident był zasadny? Właśnie to musieli sprawdzić mecenasi z naszej kancelarii oddłużeniowej, kiedy kolejna Klientka poprosiła o pomoc. Bardzo dokładna analiza dokumentów w sprawie dała pewien obraz sprawy. Podjęliśmy decyzję, że bezwzględnie należy się bronić, ponieważ…

Sprawy procesowe z Profi Credit

Od pierwszej wygranej sprawy z Profi Credit minęło już wiele lat. Od tej pory coraz częściej zaczęły pojawiać się wyroki oddalające lub ograniczające roszczenia firmy pożyczkowej. Dziś prezentujemy kolejne sprawy procesowe z Profi Credit, które zakończyły się oddaleniem roszczeń w całości. Poniżej pięć…

Co zrobić żeby długi nie trafiły do komornika?

Co zrobić, żeby długi nie trafiły do komornika? Jako kancelaria prawna specjalizująca się w oddłużaniu, możemy udzielić tylko jednej odpowiedzi. Należy bronić się przed roszczeniem, jeżeli są ku temu przesłanki. Niestety nie zawsze obrona procesowa ma sens i zaprowadzi do uzyskania korzystnego wyroku.…

Pozaodsetkowe koszty pożyczki znów oddalone w sądzie

Pożyczki pozabankowe często wpędzają konsumentów w nie lada kłopoty finansowe. Ci, którzy zwracają się do naszej kancelarii oddłużeniowej ze swoim problemem, mogą liczyć na profesjonalną pomoc w oddłużaniu. Z takiej właśnie korzysta Pan Jędrzej i dzięki temu wychodzi z zadłużenia. Dzisiaj kolejna wygrana…

Powództwo Provident oddalone w całości

Kiedy nakaz zapłaty wydany przez sąd na rzecz Provident, po wniesionym przez pełnomocnika Pani Michaliny sprzeciwie utracił moc, nasi specjaliści w oddłużaniu skupili się na dalszej obronie procesowej przed roszczeniem na 2.764,64 zł. Skoncentrowaliśmy się na wykazaniu w pismach procesowych niezasadności naliczonych przez…

Zwrot pieniędzy i sankcja kredytu darmowego w Loan Me

Poniżej zwrot pieniędzy i sankcja kredytu darmowego w Loan Me. Niestety wielu dłużników nie wie co to jest sankcja kredytu darmowego, a co dopiero mówić o odzyskiwaniu pieniędzy od dawnych wierzycieli. Dlatego tak bardzo zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy w przypadku niektórych…

Kiedy powód wnosi apelację

Kiedy powód wnosi apelację, tak jak miało to miejsce w prezentowanych dzisiaj sprawach z Profi Credit, specjaliści w oddłużaniu z Portalu Dłużnika nie pozostają bierni. Stawka była wysoka, ponieważ dotyczyła powództw o 20.536,83 zł i 16.255,39 zł. Zmagaliśmy się z tymi roszczeniami długo,…

Fundusz sekurytyzacyjny Kreos

Fundusz sekurytyzacyjny Kreos przejmuje długi od banków i firm pożyczkowych. Nie podejmując się obrony przez pozwami tych podmiotów, zazwyczaj zgadzamy się z zawyżonymi roszczeniami. Nasza Klientka powiedziała stop nienależnym kosztom, których domagał się od niej wierzyciel wtórny i dzięki pomocy naszej kancelarii oddłużeniowej,…

Apelacja Kreos NSFIZ oddalona w całości

Jak widać na wyroku zamieszczonym poniżej, zaskarżenie przez fundusz Kreos wyroku wydanego przez sąd I instancji, okazało się niewłaściwym posunięciem. Apelacja Kreos NSFIZ została oddalona w całości. Przyjmując tę sprawę jasno wyczytaliśmy w dokumentach, że roszczenie w wysokości 2.969,86 zł jest nienależne wierzycielowi…

Sprawa z Innovatio Risk Solutions

Nasza Klientka nie będzie musiała zapłacić powodowi 1.666,86 zł i kosztów procesu. Sprawa z Innovatio Risk Solutions zakończyła się ograniczeniem powództwa do kwoty 683,50 zł. Uważamy, że to dobry wyrok, zwłaszcza, że powód prawidłowo wykazał cesję i rzeczywisty stan zadłużenia. Powód: Innovatio Risk…