• Home
  • Category Archives: Aktualności

Procesy z bankami

Procesy z bankami – czy można wygrać z bankiem?

 

Instytucje bankowe są postrzegane jako bardzo trudni przeciwnicy. Nie oznacza to jednak, że z bankiem nie da się wygrać. W pierwszej kolejności staramy się zwykle uniknąć sporu sądowego, by zaoszczędzić stresu naszym Klientom. Jeśli to możliwe, prowadzimy negocjacje z bankami, które w wielu przypadkach przynoszą oczekiwane efekty, takie jak restrukturyzacja umowy kredytowej, czyli możliwość spłaty zadłużenia na nowych warunkach. W niektórych sytuacjach konieczne jest jednak wejście na drogę sądową – procesy z bankami nie należą do łatwych, lecz (jak pokazują nasze wygrane sprawy) jak najbardziej można je wygrać.

 

Unieważnienie umowy kredytowej

 

Zdarza się, że w umowach kredytowych znajdują się tzw. klauzule abuzywne. Są to niedozwolone postanowienia umowne, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami lub rażąco naruszający jego interesy. O klauzulach abuzywnych najczęściej mówi się w odniesieniu do umów frankowych, choć mogą się one również pojawić w innych umowach kredytowych. Zamieszczenie takich postanowień w umowie może skutkować unieważnieniem umowy kredytowej, dlatego tak ważna jest dokładna analiza zapisów umowy. Procesy z bankiem wymagają bardzo dobrego przygotowania i wypracowania twardych argumentów. Jeśli racja jest po Twojej stronie, zrobimy wszystko, by to udowodnić.

 

Co robić po odebraniu sądowego nakazu zapłaty?


Otrzymanie sądowego nakazu zapłaty nie jest jednoznaczne z koniecznością spłacenia długu czy egzekucją komorniczą. Pamiętaj, że od momentu odebrania pisma masz 14 dni na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Najlepiej jak najszybciej skontaktować się z naszym prawnikiem, który pomoże zgromadzić dobre argumenty i sporządzić pismo. Nie zostawimy Cię z problemem, przeanalizujemy Twoją sytuację i szczerze powiemy, jakie są Twoje szanse na wygraną podczas procesu z bankiem. Na tym etapie wciąż możliwe są negocjacje, dlatego wykorzystamy wszystkie dostępne metody, by pomóc Ci wyjść z długów.