Tag Archives

Archive of posts published in the tag: długi kto pomoże

Apelacja Profi Credit oddalona w całości

Tym razem apelacja Profi Credit oddalona w całości. Nasi prawnicy trwali przy swoim stanowisku i udowodnili, że mają rację. Kosztowało to więcej nerwów naszą Klientkę, ale finał sprawy musiał być taki jak zakładaliśmy. Znów wygraliśmy! Wierzyciel: Profi Credit Polska S.A. Wysokość długu: 6…

Ugoda z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym na chwilę przed licytacją

ugoda z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym

W tej sprawie działaliśmy pod bardzo dużą presją czasu. Gdyby nie ugoda z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym za kilka dni być może doszłoby do licytacji nieruchomości Państwa K. Wierzyciel: Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie Wysokość długu: ok. 120.000,00 zł Zadanie: Negocjacje z wierzycielem Uzyskany efekt:…

Aasa, Debito, DeltaWise, Finansec, GetPro, Ultimo

Aasa, Debito, DeltaWise, Finansec, GetPro, Ultimo

Wdajemy się w spory a podmioty pozywające naszych Klientów cofają pozwy lub nie uzupełnianą  braków po naszych sprzeciwach od nakazów zapłaty. Jedyne co może zrobić sąd to umorzyć postępowania w tych sprawach. Wtedy nie ma nakazu, więc nie będzie komornika. Dzisiaj prezentujemy umorzenia…

Rażąco wygórowane koszty w umowach Profi Credit

Dzisiaj przedstawiamy 4. wygrane sprawy z powództwa Profi Credit. Wszystkie je łączy jedno – stosowanie w pożyczkach niedopuszczalnych lub rażąco wygórowane koszty w umowach Profi Credit. Nasi prawnicy skutecznie się temu przeciwstawiają i udowadniają przed Sądem niezasadność tych roszczeń. Wierzyciel: Profi Credit Polska…

Kolejne cztery wygrane z Profi Credit

Czworo obcych sobie ludzi i jeden wspólny mianownik w postaci Profi Credit. Łączy ich jeszcze coś – nasza kancelaria oddłużeniowa, której powierzyli swoje sprawy. Efektem współpracy są kolejne cztery wygrane z Profi Credit. Wierzyciel: Profi Credit Polska S.A. Wysokość długu: ok. 23.000,00 zł;…

Express Profit i oddalenie apelacji

Express Profit

Express Profit czy Finansec to w zasadzie ta sama firma pożyczkowa. Pozwała naszego Klienta o 3000 zł. Wygraliśmy w dwóch instancjach. Wierzyciel: Express Profit Wysokość długu: ok. 3 000,00 zł Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa Uzyskany efekt: Oddalenie powództwa w sądzie…

Nakaz z Profi Credit. Klient musi dopłacić do kwoty kapitału

Nakaz z Profi Credit

15 000 zł a 2 672 zł? Ogromna różnica prawda? Tyle musi dopłacić Pani Michalina. Powództwo w zakresie żądania kwoty 12 000 zł oraz kosztów procesu upadło w sądzie! Rzetelnie przygotowana przez naszych prawników linia obrony, pozwoliła przywrócić spokój w życiu naszej  Klientki. …

Pozew Alior Bank na 115 000 oddalony

Pozew Alior Bank

Gdyby nakaz zapłaty na prawie 115 000 tysięcy się uprawomocnił Państwo S. mogliby stracić dorobek swojego całego życia. Skorzystali z pomocy naszych prawników. Sprawa budziła nasze wątpliwości i jak się okazało mieliśmy rację. Pozew Alior Bank został przez sąd oddalony w całości! Wierzyciel: Alior…

SKOK Polska ponownie przegrywa

SKOK Polska to podmiot, który prowadził kiedyś działalność polegającą między innymi na udzielaniu kredytów i pożyczek. Kiedy ogłosił upadłość, masa upadłościowa przeszła w zarząd Syndyka. Dzięki nawiązanej współpracy z naszą kancelarią Klientka może mówić o pełnym sukcesie. SKOK Polska ponownie przegrywa w sądzie. Tym…

Credit Agricole przegrywa proces o 35 000 zł

Credit Agricole przegrywa proces

Credit Agricole przegrywa proces o 35.000 zł. Nie mamy jednak wyrzutów sumienia. Nasz Klient przez wiele miesięcy próbował dojść z Bankiem do porozumienia. Propozycje jakie składał Bank, a w zasadzie pełnomocnik Banku, mówiąc najogólniej były niepoważne. Którego dłużnika bowiem stać na spłatę rat…