IRS czyli Innovatio Risk Solutions Ltd.

Prezentujemy sprawę, w której musieliśmy interweniować w wyższej instancji, kiedy sąd rejonowy wydał krzywdzący dla naszej Klientki wyrok, nakazujący jej zapłatę 3.074,95 zł na rzecz IRS czyli Innovatio Risk Solutions. Oczywiście ta kwota nie zawierała ustawowych odsetek za opóźnienie i kosztów procesu, które musiałaby zapłacić, gdybyśmy nie apelowali. I jak widać mieli rację. Nasza apelacja została uwzględniona w całości i dług zniknął.

Powód: Innovatio Risk Solutions Ltd.
Wartość przedmiotu sporu: 3.074,95 zł
Zadanie: Wniesienie apelacji od wyroku wydanego przez sąd I instancji
Uzyskany efekt: Apelacja uwzględniona w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Dwuinstancyjność sądów pozwala „naprawić” to co zostało „zepsute” w I instancji

Dwuinstancyjność sądów pozwala „naprawić” to co zostało „zepsute” w I instancji. Mecenasi z naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika czasem korzystają z tej możliwości, kiedy stwierdzają po zapoznaniu się z uzasadnieniem wydanego wyroku, że sąd jednak mylił się wydając takie, a nie inne orzeczenie. W żaden sposób nie możemy zostawić sprawy na takim etapie, gdzie bezspornie widzimy, że nie tak powinna się ona zakończyć. Wykorzystujemy narzędzie, które daje nam ustawodawca i w zdecydowanej większości my i nasi Klienci osiągamy sukces. Wiemy, że kosztuje to pozwanych kolejnych kilka miesięcy niepewności i stresu, ale jak pokazują prezentowane na naszej stronie wyroki jednak to się im opłaca.

IRS czyli Innovatio Risk Solutions z siedzibą na Malcie

Po zapoznaniu się z uzasadnienie wyroku wydanego w sądzie rejonowym, nasi eksperci w oddłużaniu nie mieli najmniejszych wątpliwości, że należy bezwzględnie wnieść apelację. Wydane orzeczenie bez dwóch zdań krzywdziło naszą Klientkę. Cieszymy się, że Pani Daniela zaufała nam i zdecydowała się na ten krok, pozwalając dalej walczyć w jej imieniu. Sąd II instancji uwzględnił naszą apelację, oddalając całe roszczenie Innovatio Risk Solutions i jednocześnie przerzucając wszystkie koszty procesowe na powoda.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

IRS czyli Innovatio Risk Solutions

Telewizja Oddłużeniowa

x