Oddalony w całości pozew Banku Santander

Dobrze, że Pani Ludwika zdała sobie sprawę, że sama nie udźwignie ciężaru sporu sądowego z Santander Bank i nawiązała współpracę z naszą kancelarią oddłużeniową. Dopilnowaliśmy, aby wnieść w terminie sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty i kiedy ten stracił swoją moc, mogliśmy przejść do merytorycznej obrony. Oddłużyliśmy naszą Klientkę na kwotę 7.020,28 zł. Dziś oddalony w całości pozew Banku Santander.

Powód: Santander Bank Polska  S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 7.020,28 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Data odebrania przez pozwanego nakazu zapłaty ma kluczowe znaczenie

Proszę Państwa, postępowania sądowe kierują się ściśle ustalonymi przez ustawodawcę terminami, które porządkują cały przebieg spraw. Tak pozywający, pozwani jaki i sędziowie, muszą stosować się do określonych prawem dopuszczalnych terminów na wykonanie konkretnych czynności procesowych. Nie ma tutaj miejsca na robienie tego co i kiedy się chce. Szczególnie ważnym dla dłużnika terminem jest ten związany z odebraniem przez niego wydanego przez sąd nakazu zapłaty. Ma on wówczas 14 dni na wniesienie sprzeciwu lub zarzutów. Dlatego, aby nie „przegapić” tak istotnej czynności, zawsze zalecamy zapisanie na kopercie daty, kiedy orzeczenie zostało doręczone. Pamięć czasami lubi płatać figle, a to co jest zanotowane, zostanie i nic nam nie umknie.

Pamiętajmy, że jeżeli już zostaliśmy pozwani, powinniśmy bezwzględnie się bronić. Przecież nie mamy już  nic do stracenia, a z pomocą specjalistów w oddłużaniu z naszej kancelarii prawnej, możecie tylko zyskać. Może okazać się, że pozew i załączniki nie są kompletne. Eksperci tacy jak nasi, będą umieli znaleźć te brakujące części, które nie składają się na całość powództwa.

Oddalony w całości pozew Banku Santander

Dzięki temu, że sprzeciw od nakazu zapłaty został wniesiony w terminie, mogliśmy kontynuować spór, który zakończył się wygraną naszej Klientki. Sąd oddalił w całości powództwo Santander Banku.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Oddalony w całości pozew Banku

Telewizja Oddłużeniowa

x