Zanim z pozwem do sądu wystąpił Fundusz Prokura, jego bratnia firma windykacyjna Kruk robiła wszystka, aby nakłonić windykowanego do uznania długu. Standardowym działaniem w przypadku tej instytucji jest dążenie na różne sposoby do popisania przez dłużnika „korzystnej” ugody. No właśnie korzystnej, ale dla Kruka, a nie konsumenta, który decydując się na proponowany układ dokłada grube pieniądze nienależne Krukowi. W przypadku naszego Klienta nie udało się, ponieważ pozostawał już od jakiegoś czasu pod opieką naszych specjalistów w oddłużaniu z Portalu Dłużnika. Nie ma ugody z Krukiem a jest wygrana z Prokura NSFIZ i wyrok oddalający na 17.072,57 zł.

Powód: Prokura NSFIZ
Wartość przedmiotu sporu: 17.072,57 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Ugoda z wierzycielem może uratować dłużnika przed komornikiem, ale też pogrzebać jego szanse na skuteczną obronę w sądzie

Nieustannie będziemy przestrzegali dłużników przed samodzielnym prowadzeniem rozmów z wierzycielami pierwotnymi jak i wtórnymi. Najpierw trzeba dokładnie przeanalizować stan faktyczny konkretnego zobowiązania i ustalić czy nie uległo ono przedawnieniu lub nie zostało już spłacone u pożyczkodawcy poprzez dokonywane wpłaty częściowe, przedłużenia, czy refinansowania. Z naszego doświadczenia w oddłużaniu wiemy, że w przypadku naszych Klientów taka sytuacja bardzo często ma miejsce.

Drugą istotną sprawa są błędy formalne, braki w udokumentowaniu roszczenia podczas dokonywania cesji, co przekłada się na dziury w pozwach. Jednak pomimo tych nieścisłości wydawane są nakazy zapłaty. Pamiętajmy, że ma to miejsce na posiedzeniu niejawnym, gdzie sędzia opiera się tylko na twierdzeniach powoda i w przeważającej większości nie widzi podstaw, aby takowego nakazu nie wydać. Dlatego zanim zdecydujecie się Państwo na prowadzenie rozmów, których celem ma być zawarcie ugody, najpierw skonsultujcie to ze specjalistami w oddłużaniu z Portalu Dłużnika. Jako zawodowi oddłużeniowcy będziemy wiedzieli czy taką ugodę opłaca się zawrzeć czy w ogóle o niej nie myśleć, ponieważ znajdziemy podstawy, aby skutecznie obronić Was przed dochodzonym roszczeniem.

Nie ma ugody z Krukiem a jest wygrana z Prokura

Nie rzucajcie się z motyką na słońce, bo możecie sobie zaszkodzić. Przekażcie swoją sprawę, tak jak nasz Klient, naszym mecenasom, a oni rozprawią się z niezasadnym pozwem tak jak to zrobili z Prokurą. Nie ma ugody z Krukiem a jest wygrana z Prokura. To szczególnie cieszy, a mądry dłużnik za chwilę dłużnikiem nie będzie.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Nie ma ugody z Krukiem a jest wygrana z Prokura