Tag Archives

Archive of posts published in the tag: nawarstwione długi

Znowu Ultimo w sądzie

Długi i nakazy zapłaty są jak naczynia połączone. Pierwsze generują drugie i nie ma drogi odwrotu. Jedyne co w takiej sytuacji powinien zrobić zadłużony, to zebrać w sobie siły do walki z zaistniałą sytuacją. Dzisiejsza sprawa z Ultimo przybliżyła Panią Alicję o kolejne…

Niespłacony dług w Credilo. Czy aby na pewno niespłacony?

Ponownie pośrednicy finansowi współpracujący między sobą na platformie pożyczkowej Credilo, spowodowali totalny zamęt w głowie naszego kolejnego Klienta. Pan Dominik był przekonany, że ma do spłacenia dług w Credilo. Jak się okazało dług nie istniał, a roszczenie skierowane do sądu było bezpodstawne. Powód:…

Koszty pożyczki Ferratum Bank

Nieustannie staramy się uświadamiać dłużników, że ich też chroni prawo. Nie jest tak, że tylko podmiot finansowy ma zawsze rację i to co ustali w zapisach umowy jest niepodważalne. Zawyżone opłaty prowizyjne, wysokie koszty pozaodsetkowe udzielanych zobowiązań, koszty ubezpieczeń i przeróżnych pakietów dodawanych…

Apelacja Eques Debitum

Eques Debitum po przegranym procesie w I instancji, gdzie domagał się od naszego Klienta 6.719,73 zł, postanowił wykorzystać swoje ustawowe prawo, którym jest wniesienie apelacji. Jednak fundusz sekurytyzacyjny będzie musiał pogodzić się z porażką. Apelacja Eques Debitum została oddalona w całości uwalniając Pana…

Oddalona apelacja Daily Credit

Koszty pożyczki zaciągniętej przez kolejną Klientkę w firmie pożyczkowej miały się nijak do tych rzeczywistych poniesionych przez pożyczkodawcę. Jednak nie było to dla wierzyciela najmniejszą przeszkodą, aby wytoczyć w tej sprawie powództwo o zapłatę w wysokości 1.754,51 zł. Po poddaniu dokumentów analizie, doszliśmy…

DeltaWise przegrywa apelację

Kolejny raz DeltaWise przegrywa apelację po niekorzystnym wyroku sądu I instancji. Tym samym wielomiesięczny stres naszego Klienta dobiegł końca, sprawa jest zakończona i prawomocnie osądzona. Szkoda tylko, że musiało to wszystko trwać tak długo.  Powód: DeltaWise OU Wartość przedmiotu sporu: 2.254,86 zł Zadanie:…

Kolejny pozew Prokura

Zanim zdecydujesz się na podpisanie ugody, ustal czy to czego domaga się od Ciebie windykacja, wierzyciel pierwotny, wtórny jest w ogóle należne. Pani Milena zachowała się odpowiedzialnie i nawet nie próbowała sama gdybać. Kiedy Kruk dosłownie atakował ją, aby podpisała ugodę, skontaktowała się…

Prawomocny wyrok Eques Debitum

Kiedy w sądzie I instancji zapadł niekorzystny wyrok dla naszej Klientki, wnieśliśmy o uzasadnienie wyroku. To co tam przeczytaliśmy było dla nas jednoznaczne, że sędzia orzekający w ogóle nie uwzględnił naszego stanowiska w sprawie. Musieliśmy apelować i w końcu mamy prawomocny wyrok Eques…

Dług w Ultimo Portfolio

Mecenasi z naszej kancelarii oddłużeniowej ponownie udowodnili, że nie należy się poddawać, tylko bezwzględnie należy stawiać czoło problemom nawet w sytuacji, kiedy dłużnikowi wydaje się, że nie ma najmniejszych szans na obronę przed roszczeniem wierzyciela. Dziś dług w Ultimo Portfolio, który przestał istnieć.…

Eques Debitum przegrywa w apelacji

Niejednokrotnie w artykułach zamieszczanych na stronie naszej kancelarii pisaliśmy, że wniesienie apelacji ma tylko wtedy sens, kiedy są ku temu przesłanki. Brak podstaw do apelacji spowoduje tylko konieczność ponoszenia przez pozwanego dodatkowych kosztów, które w zależności od wysokości roszczenia mogą być znaczne. W…