Tag Archives

Archive of posts published in the tag: Oddłużanie

Apelacja Profi Credit oddalona w całości

Tym razem apelacja Profi Credit oddalona w całości. Nasi prawnicy trwali przy swoim stanowisku i udowodnili, że mają rację. Kosztowało to więcej nerwów naszą Klientkę, ale finał sprawy musiał być taki jak zakładaliśmy. Znów wygraliśmy! Wierzyciel: Profi Credit Polska S.A. Wysokość długu: 6…

Rażąco wygórowane koszty w umowach Profi Credit

Dzisiaj przedstawiamy 4. wygrane sprawy z powództwa Profi Credit. Wszystkie je łączy jedno – stosowanie w pożyczkach niedopuszczalnych lub rażąco wygórowane koszty w umowach Profi Credit. Nasi prawnicy skutecznie się temu przeciwstawiają i udowadniają przed Sądem niezasadność tych roszczeń. Wierzyciel: Profi Credit Polska…

Kolejne cztery wygrane z Profi Credit

Czworo obcych sobie ludzi i jeden wspólny mianownik w postaci Profi Credit. Łączy ich jeszcze coś – nasza kancelaria oddłużeniowa, której powierzyli swoje sprawy. Efektem współpracy są kolejne cztery wygrane z Profi Credit. Wierzyciel: Profi Credit Polska S.A. Wysokość długu: ok. 23.000,00 zł;…

Express Profit i oddalenie apelacji

Express Profit

Express Profit czy Finansec to w zasadzie ta sama firma pożyczkowa. Pozwała naszego Klienta o 3000 zł. Wygraliśmy w dwóch instancjach. Wierzyciel: Express Profit Wysokość długu: ok. 3 000,00 zł Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa Uzyskany efekt: Oddalenie powództwa w sądzie…

Pozew Alior Bank na 115 000 oddalony

Pozew Alior Bank

Gdyby nakaz zapłaty na prawie 115 000 tysięcy się uprawomocnił Państwo S. mogliby stracić dorobek swojego całego życia. Skorzystali z pomocy naszych prawników. Sprawa budziła nasze wątpliwości i jak się okazało mieliśmy rację. Pozew Alior Bank został przez sąd oddalony w całości! Wierzyciel: Alior…

Alior Bank pozwał naszego Klienta na ponad 70 000

Alior Bank pozywa

Alior Bank pozwał naszego Klienta na ponad 70 000 zł. Niedawno przeżył śmierć żony a teraz jeszcze to! Udało nam się oddalić zdecydowanie większą część zobowiązania. Sąd zasądził na rzecz powoda 1/3 dochodzonej pozwem kwoty, ponadto odpadły koszty procesu.  Wierzyciel: Alior Bank S.A.…

Ugoda z Credit Agricole

Ugoda z Credit Agricole

Ugoda z Credit Agricole pozwoli naszej Klientce na spłatę zadłużenia w ratach, które nie będą obciążały jej budżetu. Jednocześnie bank nie skieruje sprawy do komornika. Dzięki doświadczeniu naszych specjalistów kolejne negocjacje zakończyły się sukcesem! Wierzyciel: Credit Agricole Bank Polska S.A. Wysokość długu: ok.…

Ugoda SKOK Jaworzno i wstrzymanie 3 egzekucji komorniczych!

Skok Jaworzno

Często zawieramy korzystne porozumienia z wierzycielami naszych Klientów. SKOK Jaworzno wykazał się wolą współpracy i przystał na ugodę zaproponowaną na naszych warunkach. Wynikiem czego wstrzymano trzy egzekucje komornicze prowadzone wobec naszego Klienta. Jednocześnie, dzięki zaproponowanemu przez nas sposobie księgowania wpłat, zobowiązanie zostanie szybciej…

Nakaz zapłaty na rzecz Heimondo

Heimondo zajmuje się odzyskiwaniem przejętych należności. Gdy sprawa trafia do sądu ten zazwyczaj wydaje nakaz zapłaty na rzecz Heimondo. Trzeźwość umysłu uchroniła Pana Dominika przed płaceniem nienależnych pieniędzy. Nie pozostawił sprawy swojemu biegowi i skorzystał z usług naszej Kancelarii. Nie zawiedliśmy pokładanych w…

Kancelaria Medius kolejny raz przegrywa

Medius

Kancelaria Medius często przejmuje wierzytelności od podmiotów pierwotnych. Następnie występuje z pozwem o zapłatę do sądu. Kolejną naszą Klientkę Kancelaria Medius pozwała na blisko 6500 zł. Na szczęście sprawa trafiła w kompetentne ręce i powództwo zostało oddalone w całości. Wierzyciel: Kancelaria Medius Wysokość…