Tag Archives

Archive of posts published in the tag: wygrana z profi credit

Dopłaty do kapitałów pożyczek w Profi Credit

Bardzo często, zwłaszcza na nowych umowach, sądy zasądzają dopłaty do kapitałów pożyczek w Profi Credit. Czy są to złe rozstrzygnięcia? W żadnym wypadku. Należy pamiętać, że w ten sposób upadają wygórowane koszty pożyczek, a do spłaty pozostaje niespłacony jeszcze kapitał plus ewentualnie odsetki.…

Korzystne wyroki w sprawach Profi Credit na ponad 36 tysięcy

Sprawy procesowe z Profi Credit należą do bardzo licznych jakie prowadzą Mecenasi z naszej kancelarii prawnej. Obrona w  procesach wekslowych nie należy do łatwych i często może prowadzić do wielu zawirowań. Dlatego tego typu sprawy nie mogą być prowadzone przez dłużników nie znających…

Odzyskujemy pieniądze od Profi Credit

Mało naszych czytelników wie, ale także odzyskujemy pieniądze od Profi Credit. W opisywanej dziś sprawie najpierw procesowaliśmy się reprezentując naszą pozwaną. Po wygraniu sprawy i uprawomocnieniu wydanego wyroku, uderzyliśmy o zwrot kosztów, które nienależnie wpłaciła firmie pożyczkowej. Jak widać było o co walczyć.…

Sąd zmniejszył zadłużenie pozwanego o 26.970,77 zł nie licząc kosztów

Jak widać w prezentowanej dzisiaj sprawie sąd zmniejszył zadłużenie pozwanego o blisko 27 tysięcy złotych nie licząc kosztów procesu i odsetek. Kiedy powództwa jednego wierzyciela trafiają do tego samego sędziego, a podstawa roszczenia jest podobna, może on podjąć decyzję, że rozpozna je w…

Znamy się na oddłużaniu

Zamiast 26.311,56 zł nasz Klient zgodnie z wydanym wyrokiem ma do zapłaty na rzecz Profi Credit okrągłe zero. Mamy kolejny przykład na to, że znający się na rzeczy adwokaci potrafią zdziałać w sądzie cuda. Tak właśnie było w tym przypadku. Powództwo firmy pożyczkowej…

Apelacje Profi Credit upadają w całości w kolejnych sprawach

No cóż, nawet to co jest dla mecenasów z naszej kancelarii oddłużeniowej oczywiste, okazuje się takim nie być dla pozywającego. Wyroki oddalające jakie zapadły z sądach I instancji, spotkały się ze stanowczym sprzeciwem ze strony Profi Credit. Oba zostały zaskarżone i nasi Klienci…

Czy można odzyskać pieniądze od Profi Credit? Nawet trzeba!

Czy można odzyskać pieniądze od Profi Credit? Oczywiście, że można i nie jest to gdybanie a fakt, który potwierdza wydany przez sąd wyrok. Nasz Klient posiadał zamknięte zobowiązanie wobec Profi Credit i dzięki pomocy naszych specjalistów w oddłużaniu, którzy wnieśli do sądu pozew…

Kolejne wygrane w całości sprawy z weksla na 86.897,97 zł

Zaskarżając wydane przez sądy nakazy zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla na rzecz Profi Credit, obroniliśmy naszych Klientów przed płatnością na rzecz powoda bardzo dużych kwot. Stanowiły one niedopuszczalne koszty pozaodsetkowe, których żądała od pożyczkobiorców spółka. Jak widać z wyroków, które zapadły we…

Pozwane pożyczki w Profi Credit Polska S.A.

Pozwane pożyczki w Profi Credit były przedmiotem podjętych przez naszych specjalistów w oddłużaniu działań procesowych. We wszystkich staraliśmy się, aby nasi Klienci mogli spłacić swoje zobowiązania, ale na uczciwych warunkach. I jak można zobaczyć na prezentowanych wyrokach, zrobiliśmy co do nas należało. Dopłaty…

Czy warto się bronić przed roszczeniami firm pożyczkowych?

Nie jesteśmy w stanie nawet napisać, który to już raz zakwestionowaliśmy bardzo wysokie koszty pożyczek udzielonych przez Profi Credit. Schemat działania dobrze znany naszym ekspertom w oddłużaniu. Najpierw pożyczkodawca uzyskuje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla, a potem pozwani szukają u nas…