Apelacje w sprawach z Profi Credit

Sprawy procesowe z Profi Credit, w których mecenasi z naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika reprezentują Klientów, dość często opierają się o drugą instancję. W prezentowanych dzisiaj sporach, wnosimy apelacje w sprawach z Profi Credit, aby zawalczyć o jak najkorzystniejsze rozstrzygnięcia. Podjęliśmy wspólnie z Klientami takie decyzje, ponieważ po zapoznaniu się z uzasadnieniami wyroków wydanych przez sądy rejonowe, utwierdziliśmy się w przekonaniu, że nie rozpatrzono ich tak jak należy. Musieliśmy zrobić wszystko, aby błędy zostały naprawione. Jak widać poniżej, na wyrokach wydanych przez sądy II instancji, nasze apelacje w sprawach z Profi Credit, były jak najbardziej zasadne. Zmniejszono powództwa firmy pożyczkowej i oddłużyliśmy naszych Klientów na kwotę 7.780,19 zł.

Powód: Profi Credit Polska S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 5.963,23 zł, 4.090,44 zł
Zadanie: Zarzuty od nakazów zapłaty, obrona procesowa w sądach I i II instancji
Uzyskany efekt: Dopłata 717,00 zł, 1.565,48 zł, uwzględnienie apelacji w pozostałym zakresie, brak kosztów procesów

Dwuinstancyjność sądów

W polskim prawie mamy dwuinstancyjność sądów, co oznacza, że można odwołać się od wyroku wydanego w sądzie I instancji (sąd rejonowy) wówczas, kiedy ocenimy go, jako krzywdzący dla pozwanego. To w takich przypadkach wnosimy apelacje, której zadaniem jest naprawienie błędów popełnionych we wcześniejszym orzekaniu. Apelacja, jako środek odwoławczy w bardzo wielu przypadkach, okazuje się jedyna metodą, która pozwala w sądzie II instancji uzyskać korzystny wyrok. Oczywiście musimy w tym miejscu wspomnieć i o tym, że nie zawsze udaje się takowy wyrok otrzymać, ale te niekorzystne należą naprawdę do rzadkości. Dlatego dwuinstancyjność sądów jest prawdziwym kołem ratunkowym dla wielu naszych Klientów.

Uwzględnione apelacje

Korzystając z prawa zaskarżenia niekorzystnych wyroków, które zostały wydane przez sądy rejonowe, mogliśmy skutecznie obniżyć powództwa Profi Credit, nie dopuszczając w ten sposób do tego, aby Klienci naszej kancelarii oddłużeniowej byli zmuszeni, do zapłaty na rzecz parabanku nienależnych mu pieniędzy. Wniesione przez nas apelacje zostały rozstrzygnięte na korzyść pozwanych.

Więcej wygranych z Profi Credit znajdziesz tu -> https://portal-dluznika.pl/?s=profi+credit&submit=

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Apelacje w sprawach z Profi

Apelacje w sprawach z Profi

Apelacje w sprawach z Profi

Telewizja Oddłużeniowa

x