Sprawa z Profi Credit Polska

Powód: Profi Credit Polska S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 34.687,49 zł
Zadanie: Zarzuty od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztu procesów

Sprawa z Profi Credit Polska

Telewizja Oddłużeniowa

x