Profi Credit wnosi pozwy o zapłatę

Dobrze znana nie tylko zadłużonym firma pożyczkowa Profi Credit, wnosi pozwy o zapłatę długów na kwotę, która budzi respekt, gdyż wynosi aż 68.180,73 zł. Jak można było przypuszczać, na podstawie twierdzeń powoda, sądy wydają nakazy zapłaty w postępowaniach nakazowych, które zostają prawidłowo doręczone zadłużonym. W tym miejscu chcemy napisać, że z pełną świadomością użyliśmy słowa „zadłużonym”, ponieważ nasi Klienci rzeczywiście byli winni Profi Credit pieniądze, ale zdecydowanie mniejsze niż te, których zapłaty się domagano. I tutaj zadaniem naszych specjalistów w oddłużaniu, było wykazanie, że roszczenia są zawyżone. Sądy ograniczają powództwa Profi Credit o 45.230,88 zł.

Powód: Profi Credit Polska S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 54.224,38 zł, 8.515,78 zł, 5.440,57 zł
Zadanie: Zarzuty od nakazów zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Dopłaty 18.904,22 zł, 2.662,78 zł, 1.382,85 zł umorzenia w pierwszej i drugiej sprawie w zakresie 1.070,00 zł, 250,00 zł, oddalenia w pozostałym zakresie, brak kosztów procesów

Nie płać tego co jest nienależne

Długi należy spłacać, ale jak często zaznaczamy, trzeba to robić na uczciwych warunkach. Nie dajemy przyzwolenia, aby pożyczkodawcy łupili swoich Klientów i obciążali ich kosztami z kosmosu. Nie ma na to zgody naszych mecenasów, a także prawo broni w tym zakresie konsumentów. Działania instytucji finansowych nie mogą uchybiać dobrym obyczajom i godzić w zbiorowe interesy konsumentów. Jeżeli mają się oni rozliczać ze swoimi wierzycielami to na uczciwych warunkach. Eksperci w oddłużaniu z Portalu Dłużnika pomogli w tym zakresie wielu pozwanym.

Sądy wydają korzystne wyroki w sprawach z Profi Credit

Pozwy o zapłatę długów, które Profi Credit wnosi do sądów, nadal budzą wiele zastrzeżeń. Nie mamy na myśli ich strony formalnej, ale dochodzonych procesowo długów, których wysokość niezmiennie jest zatrważająco zawyżana. Kiedy kapitały udzielonych pożyczek nie zostały spłacone, tak jak w prezentowanych dzisiaj sprawach, skupiamy się, na wykazaniu niezasadności, obciążania pożyczkobiorców tak wysokimi opłatami. Sądy wydają dla naszych Klientów korzystne wyroki w sprawach z Profi Credit.

Więcej wygranych z Profi Credit znajdziesz tu -> https://portal-dluznika.pl/?s=profi+credit&submit=

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Profi Credit wnosi pozwy

Profi Credit wnosi pozwy

Profi Credit wnosi pozwy

Telewizja Oddłużeniowa

x