Rozstrzygnięcie sprawy z Profi Credit

Prezentowane dzisiaj na stronie Portal Dłużnika, należącej do naszej kancelarii oddłużeniowej, rozstrzygnięcie sprawy z Profi Credit, może wydać się niektórym niezrozumiałe. A dlaczego? Ponieważ, prowadzony przez naszych mecenasów spór, uznajemy za wygrany, gdyż nastąpiło umorzenie, co do kwoty 1.700,00 zł i oddalenie powództwa w pozostałym zakresie, a pomimo to sąd częściowo obciążył naszego Klienta kosztami postępowania procesowego. Wyjaśniamy, dlaczego tak się stało. Pan Jerzy już po wytoczeniu powództwa wpłacił na rzecz Profi Credit pieniądze, które zostały umorzone i w związku z tym został zobligowany do zapłaty w sumie niedużej kwoty związanej z procesem, bo wynoszącej jedyne 542,00 zł. W takich przypadkach jest to w normalne działanie, zgodne z prawem.

Powód: Profi Credit Polska S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 7.578,17 zł
Zadanie: Zarzuty od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Umorzenie co do kwoty 1.700,00 zł, oddalenie powództwa w pozostałym zakresie, koszty procesu po stronie pozwanego 542,00 zł, koszty procesu po stronie Profi Credit 1.592,00 zł

Po której stronie leżą koszty procesu?

Co do zasady, kosztami procesu zostaje obciążana strona, przygrywająca sprawę. Jednak, kiedy powództwo zostaje ograniczone, a nie oddalone w całości, sędzia może orzec o procentowej opłacie, w zależności w jakim stosunku kwotowym od podniesionego roszczenia, powództwo zostało oddalone. Ponadto należy się liczyć z poniesieniem kosztów sądowych, jeżeli miała miejsce sytuacja taka jak w prezentowanej dzisiaj sprawie z Profi Credit, w której nasz Klient już po wytoczeniu powództwa, dokonał wpłaty na rzecz powoda.

Rozstrzygnięcie sprawy z Profi Credit na korzyść Klienta Portalu Dłużnika

Powództwo wniesione do sądu przez Profi Credit, nie pozostało bez odpowiedzi Pana Jerzego. Mężczyzna skorzystał z pomocy prawnej mecenasów z naszej kancelarii specjalizującej się w oddłużaniu i dzięki temu mógł się skutecznie bronić. Rozstrzygnięcie sprawy z Porfi Credit, jest jak najbardziej korzystne dla Klienta Portalu Dłużnika. Poniesie tylko niewielkie koszty procesu i może zapomnieć o dochodzonym od niego długu, ponieważ został on w części umorzony, a w pozostałej oddalony przez sąd.

Więcej wygranych z Profi Credit znajdziesz tu -> https://portal-dluznika.pl/?s=profi+credit&submit=

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Rozstrzygnięcie sprawy z Profi Credit

Telewizja Oddłużeniowa

x