Pozew firmy Profi Credit Polska

Powód: Profi Credit Polska S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 39.374,94 zł
Zadanie: Zarzuty od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztu procesów

Pozew firmy Profi Credit

Telewizja Oddłużeniowa

x