Tag Archives

Archive of posts published in the tag: walka z profi credit

Duże długi także upadają w sądach

Dobrze znana wielu konsumentom firma pożyczkowa Profi Credit, w prezentowanej dzisiaj sprawie, poszła ostro po kosztach udzielonej pożyczki. Domagała się od Pana Waldemara zapłaty aż 43.290, 70 zł. Wielu mogłoby wątpić, czy można żądać aż tylu pieniędzy, które nie są należne pozywającemu. Jak…

Oddalona w całości apelacja Profi Credit

Pozywające o zapłatę długu Profi Credit, wnosi apelację od niekorzystnego dla siebie wyroku, wydanego przez sąd rejonowy. Oczywiście ma takie ustawowe prawo i może skorzystać z tego środka zaskarżenia. Ale trzeba pamiętać, że sama apelacja nigdy nie zagwarantuje w II instancji, uzyskania orzeczenia…

Klientka odebrała nakaz zapłaty w sprawie z Profi Credit

Pani Monika zwróciła się do naszej kancelarii oddłużeniowej o pomoc prawną, w sprawie z powództwa Profi Credit, gdzie przedmiotem sporu była kwota 14.171,02 zł. Ponieważ Klientka odebrała nakaz zapłaty, musieliśmy podjąć  natychmiastowe działania. Wniesienie zarzutów i jednocześnie wniosku o wstrzymanie wykonalności tegoż nakazu,…

Ugoda z Profi Credit? Bardzo dobrze, że wybraliśmy sąd

Wielu z naszych Klientów pyta, czy ugoda z Profi Credit ma w ogóle sens? Naszym zdaniem sens ma obrona w sądzie. Dziś taka właśnie sprawa. Dochodzone wysokie roszczenie było niezasadne i mecenasi z naszej kancelarii oddłużeniowej, postawili sobie za punkt honoru, aby to…

Nie zawsze dochodzony dług istnieje, ale…

Nie zawsze wnoszący pozew o zapłatę ma rację. Nie zawsze dochodzony dług istnieje. Lecz nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy w wielu tego typy sprawach nie mieli małego „ale”. Nasze zastrzeżenia wcale nie budzą należne wierzycielom długi, ale cała otoczka towarzyszącym im kosztów, którymi obciążani…

Mieliśmy podstawy do apelacji w kolejnej sprawie o zapłatę

Choć bardzo byśmy chcieli, nie zawsze jest tak, że już w pierwszej instancji zapadają wyroki po naszej myśli. Zdarza się, że w sądzie rejonowym zapada bardzo zły wyrok i trzeba wnosić apelację, żeby sprawę ratować. Tak właśnie było w kolejnej sprawie opisywanej dziś…

Sąd oddalił apelację powoda w całości. Sprawa o blisko 40 tys

Przedmiotem sporu o zapłatę jaki toczyliśmy w imieniu naszego Klienta z Profi Credit, była niebagatelna kwota wynosząca aż 37.464,39 zł. Po analizie wszystkich dokumentów dostępnych w sprawie, byliśmy pewni co do braku podstaw podniesionego roszczenia, po wniesieniu przez Profi Credit apelacji i nas…

Nie dopuściliśmy do egzekucji komorniczej

Sprawa procesowa z Profi Credit mogła zakończyć się komornikiem. Takie postępowania są skomplikowane, ciągną się długo, ale cieszymy się, że pozwana zwróciła się do Portalu Dłużnika po specjalistyczną pomoc w oddłużaniu. Dzięki niej może cieszyć się ze zwycięstwa i przede wszystkim z tego,…

Zakończenie sprawy z Profi Credit zajęło trochę czasu

Zakończenie sprawy z Profi Credit, gdzie sporną kwotą było 10.919,09 zł, zajęło naszym mecenasom trochę czasu. Byliśmy zmuszeni, w dosłownym znaczeniu tego słowa, do zaskarżenia wyroku wydanego przez sąd rejonowy. Kiedy otrzymaliśmy wydane tam orzeczenie, w żaden sposób nie mogliśmy się zgodzić z…

Kolejne procesy z firmą pożyczkową

Dziś kolejne procesy z firmą pożyczkową Profi Credit. Obroniliśmy naszych Klientów przed roszczeniami, a Klienci zyskali pewność, że nie będą musieli nic płacić firmie, która dochodziła od nich 13.998,58 zł i 8.676,85 zł. Powództwa były w pełni niezasadne. Profi Credit i tym razem…