Tag Archives

Archive of posts published in the tag: profi credit negocjacje

Wygrane z Profi Credit Polska w sprawach o 26.621, 19.156, 15.985 zł

Firma pożyczkowa Profi Credit nie daje za wygraną i ciągle wnosi do sądów pozwy, domagając się zapłaty m.in. wysokich kosztów procesu. Nie wyciąga wniosków z licznie przegrywanych w całości lub części spraw i dochodzi procesowo bardzo zawyżonych roszczeń. Chwała tym, zadłużonym, którzy mają…

Kolejne wyroki w sprawach Profi Credit Polska

Jeżeli ktoś powie, że wyroki wydawane przez sądy, które ograniczają wniesione powództwa nie są korzystne dla pozwanych, to niech zobaczy na orzeczenia w prezentowanych dzisiaj sprawach. Profi Credit dochodziło od naszych Klientów zapłaty długu w wysokości 30.486,96 zł, a po podjętych przez nas…

Skuteczna obrona przed pozwami

Skuteczna obrona przed pozwami o zapłatę wnoszonymi do sądów przez Profi Credit jest możliwa tylko z pomocą kancelarii prawnej specjalizującej się w oddłużaniu. Portal Dłużnika ma na swoim koncie wiele wygranych spraw z tą firmą pożyczkową, ale musimy przyznać, że nie są to…

Pozwaliśmy o zwrot Profi Credit

Kiedy mecenasi z naszej kancelarii oddłużeniowej przekazali Pani Renacie informację, że może wystąpić do Profi Credit o zwrot niezasadnie pobranych od niej pieniędzy, zrobiła naprawdę wielkie oczy ze zdziwienia. Ci, którzy mają za sobą windykację prowadzoną przez ten podmiot, najchętniej jak najszybciej chcą…

Wyrok oddalający powództwo firmy pożyczkowej w całości podtrzymany

Zdarza się, i to nie rzadko, że korzystny wyrok sądu I instancji jest przez firmę Profi Credit zaskarżany w całości. Tak było w prezentowanej dziś sprawie. Wygraliśmy w sądzie rejonowym, zapadł wyrok oddalający powództwo firmy pożyczkowej w całości, a mimo to Profi Credit…

Redukcja długów o 44.000 zł w czterech sprawach z Profi Credit

Nasze Klientki mają za sobą uciążliwą windykację prowadzoną przez Profi Credit, które domagało się od nich  zapłaty, jak się okazało niezasadnego długu. Wszystko wyjaśniło się ile rzeczywiście są dłużne pożyczkodawcy, kiedy odebrały wydane przez sądy nakazy zapłaty i zwróciły się do naszej kancelarii…

Korzystne wyroki w sprawach z Profi Credit

Tylko wola walki i wiedza o tym, że należy wspomóc się specjalistyczną pomocą w oddłużaniu, pozwoliła naszym Klientom uniknąć płacenia ogromnych kwot na rzecz Profi Credit. Jak zawsze w przypadku tej firmy pożyczkowej, opłaty wykraczające poza udzielone finansowanie, stanowiły znaczące kwoty. Dzięki mecenasom…

Duże długi także upadają w sądach

Dobrze znana wielu konsumentom firma pożyczkowa Profi Credit, w prezentowanej dzisiaj sprawie, poszła ostro po kosztach udzielonej pożyczki. Domagała się od Pana Waldemara zapłaty aż 43.290, 70 zł. Wielu mogłoby wątpić, czy można żądać aż tylu pieniędzy, które nie są należne pozywającemu. Jak…

Oddalona w całości apelacja Profi Credit

Pozywające o zapłatę długu Profi Credit, wnosi apelację od niekorzystnego dla siebie wyroku, wydanego przez sąd rejonowy. Oczywiście ma takie ustawowe prawo i może skorzystać z tego środka zaskarżenia. Ale trzeba pamiętać, że sama apelacja nigdy nie zagwarantuje w II instancji, uzyskania orzeczenia…

Klientka odebrała nakaz zapłaty w sprawie z Profi Credit

Pani Monika zwróciła się do naszej kancelarii oddłużeniowej o pomoc prawną, w sprawie z powództwa Profi Credit, gdzie przedmiotem sporu była kwota 14.171,02 zł. Ponieważ Klientka odebrała nakaz zapłaty, musieliśmy podjąć  natychmiastowe działania. Wniesienie zarzutów i jednocześnie wniosku o wstrzymanie wykonalności tegoż nakazu,…