Tag Archives

Archive of posts published in the tag: profi credit łódź

Czy można odzyskać pieniądze od Profi Credit? Nawet trzeba!

Czy można odzyskać pieniądze od Profi Credit? Oczywiście, że można i nie jest to gdybanie a fakt, który potwierdza wydany przez sąd wyrok. Nasz Klient posiadał zamknięte zobowiązanie wobec Profi Credit i dzięki pomocy naszych specjalistów w oddłużaniu, którzy wnieśli do sądu pozew…

Kolejne wygrane w całości sprawy z weksla na 86.897,97 zł

Zaskarżając wydane przez sądy nakazy zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla na rzecz Profi Credit, obroniliśmy naszych Klientów przed płatnością na rzecz powoda bardzo dużych kwot. Stanowiły one niedopuszczalne koszty pozaodsetkowe, których żądała od pożyczkobiorców spółka. Jak widać z wyroków, które zapadły we…

Pozwane pożyczki w Profi Credit Polska S.A.

Pozwane pożyczki w Profi Credit były przedmiotem podjętych przez naszych specjalistów w oddłużaniu działań procesowych. We wszystkich staraliśmy się, aby nasi Klienci mogli spłacić swoje zobowiązania, ale na uczciwych warunkach. I jak można zobaczyć na prezentowanych wyrokach, zrobiliśmy co do nas należało. Dopłaty…

Czy warto się bronić przed roszczeniami firm pożyczkowych?

Nie jesteśmy w stanie nawet napisać, który to już raz zakwestionowaliśmy bardzo wysokie koszty pożyczek udzielonych przez Profi Credit. Schemat działania dobrze znany naszym ekspertom w oddłużaniu. Najpierw pożyczkodawca uzyskuje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla, a potem pozwani szukają u nas…

Warto poddać zadłużenie w Profi Credit ocenie sądu

Sprawy procesowe z Profi Credit nie są wcale łatwe. Za każdym razem nasi specjaliści w oddłużaniu starają się wykazać przed sądem, niezasadność naliczania przez ten podmiot ogromnych kosztów udzielanych zobowiązań, którymi obciążani są pożyczkobiorcy. W zdecydowanej większości sporów jesteśmy w stanie ograniczyć roszczenia…

Zasądzono dopłatę do niespłaconego kapitału

W zdecydowanej większości prowadzonych przez nas spraw sądy wydają wyroki oddalające roszczenia w całości. Zdarzają się jednak też wyroki, w których zasądzono dopłatę do niespłaconego kapitału. Dziś kilka takich spraw.  Powód: Profi Credit Polska S.A. Wartość przedmiotu sporu: 22.876,14 zł, 22.341,77 zł, 18.926,20…

Sprawy procesowe z Profi Credit

Od pierwszej wygranej sprawy z Profi Credit minęło już wiele lat. Od tej pory coraz częściej zaczęły pojawiać się wyroki oddalające lub ograniczające roszczenia firmy pożyczkowej. Dziś prezentujemy kolejne sprawy procesowe z Profi Credit, które zakończyły się oddaleniem roszczeń w całości. Poniżej pięć…

Co zrobić żeby długi nie trafiły do komornika?

Co zrobić, żeby długi nie trafiły do komornika? Jako kancelaria prawna specjalizująca się w oddłużaniu, możemy udzielić tylko jednej odpowiedzi. Należy bronić się przed roszczeniem, jeżeli są ku temu przesłanki. Niestety nie zawsze obrona procesowa ma sens i zaprowadzi do uzyskania korzystnego wyroku.…

Kiedy powód wnosi apelację

Kiedy powód wnosi apelację, tak jak miało to miejsce w prezentowanych dzisiaj sprawach z Profi Credit, specjaliści w oddłużaniu z Portalu Dłużnika nie pozostają bierni. Stawka była wysoka, ponieważ dotyczyła powództw o 20.536,83 zł i 16.255,39 zł. Zmagaliśmy się z tymi roszczeniami długo,…

Ograniczenie roszczeń do niespłaconego kapitału w dwóch sprawach

Nasi Klienci w prezentowanych dzisiaj sprawach z Profi Credit nie byli zaskoczeni, że będą musieli zapłacić na rzecz wierzyciela niespłacony kapitał. Uprzedzaliśmy ich o tym, że zapewne nie uda się oddalić powództw w całości i zaleciliśmy odkładanie pieniędzy, aby po wydanych wyrokach mogli…