Kolejny sukces! Ugoda Hoist i umorzenie 31000 zł

Kolejny sukces! Ugoda Hoist i umorzenie 31000 zł Dziś prezentujemy kolejny przykład naszej skuteczności – ugoda z Hoist i umorzenie 31 000 zł co ponad 55% całości zobowiązania. Ale cz na tym koniec? Nie na tym nie koniec, będziemy próbowali zbić tę kwotę…

Umorzenie egzekucji po cesji wierzytelności

Umorzenie egzekucji po cesji wierzytelności Często spotykamy się z przypadkami, że pomimo cesji wierzytelności (sprzedaży długu) pierwotny wierzyciel nadal prowadzi egzekucję. Czy tak powinno być? Zdecydowanie nie. Dziś więc poruszamy ważne procesowo temat umorzenie egzekucji po cesji wierzytelności. Dlatego jeśli toczy się przeciwko Tobie…

Cofnięcie pozwu bez zrzeczenia się roszczenia

Cofnięcie pozwu bez zrzeczenia się roszczenia – przykład ULTIMO Kontynuujemy wpisy dotyczące różnic pomiędzy oddaleniem powództwa a umorzeniem postępowania przez Sąd. Dzisiaj poruszymy dość popularną ostatnio praktykę “cofnięcie pozwu bez zrzeczenia się roszczenia”.  Co się pod tym kryje? Chodzi tu o możliwość zrezygnowania przez powoda…

Zarzut niewłaściwości sądu i przekazanie sprawy

Zarzut niewłaściwości sądu i przekazanie sprawy Kolejna sprawa, w której fundusz BEST I złożył pozew do sądu, który najlepiej mu odpowiadał. Pomyśleliśmy  – dlaczego Pani A. ma bronić się przed Sądem odległym o kilkaset km od swojego domu? Podnieśliśmy zarzut niewłaściwości sądu. Uwzględniając ten zarzut sąd przekazał sprawę…

Restrukturyzacja umowy kredytowej w Getin Bank

Restrukturyzacja umowy kredytowej w Getin Bank Dziś prezentujemy kolejny sukces – restrukturyzacja umowy kredytowej w Getin Bank. Sprawą zajmowaliśmy się od kilku tygodni i finalnie udało nam się pomniejszyć miesięczną ratę. Bank zgodził się na wydłużenie okresu spłaty do maksimum co pozwoliło obniżyć…

Przedawnienie, przedawnienie… i jeszcze raz przedawnienie

Przedawnienie, przedawnienie… i jeszcze raz przedawnienie Już zauważyliście, że pisząc na tym blogu staramy się pisać językiem prostym, dostępnym dla osób nie obeznanych z prawem i często zagubionych w starciu z bankami, funduszami sekurytyzacyjnymi lub firmami windykacyjnymi. Rozwiązania, które stosujemy, sprawdziły się już w…

Ugoda z FM Bank – kolejne porozumienie z wierzycielem

Ugoda z FM Bank – kolejne porozumienie z wierzycielem Zgłosił się do nas sympatyczny człowiek z południa Polski. Przyniósł ze sobą dużo zapału, uśmiechu, ale i masę bardzo dużych długów. Właściwie od początku wiedzieliśmy, że łatwo nie będzie. Od mniej więcej dwóch miesięcy…

Jeszcze raz – sprzeciw od nakazu w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Jeszcze o skutkach wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym Pisaliśmy już, że do pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie trzeba załączać żadnych dokumentów potwierdzających roszczenie. Inaczej mówiąc, powód może coś twierdzić w pozwie i na podstawie tych “twierdzeń” sąd wydaje nakaz zapłaty. Dziś…

Kolejna ugoda z Getin Bank – umorzenie ponad 63 000 zł

Kolejna ugoda z Getin Bank – umorzenie ponad 63 000 zł Dziś prezentujemy kolejne porozumienie z wierzycielem. To ugoda z Getin Bank w sprawie wypowiedzianego kredytu hipotecznego. Sprawa od wielu lat w egzekucji komorniczej przez co narosły ogromne odsetki karne i koszty. Na…

Nakaz zapłaty, sprzeciw i cofnięcie pozwu – co to oznacza?

Nakaz zapłaty, sprzeciw i cofnięcie pozwu – co to oznacza? W dzisiejszym wpisie opiszemy pewną praktykę niektórych firmy skupujących długi oraz funduszy sekurytyzacyjnych. Najpierw wydawany jest nakaz zapłaty, sprzeciw i cofnięcie pozwu bez zrzeczenia się roszczenia po wniesieniu sprzeciwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym w e-Sądzie w…