Windykacja Smart Lease złożyła pozew do sądu

Powód: Smart Lease S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 8.069,16 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Windykacja Smart Leasee