Odzyskujemy pieniądze od Aasa

Ponownie odzyskujemy pieniądze od Aasa, firmy pożyczkowej, która wielokrotnie była naszym przeciwnikiem procesowy w sporach o zapłatę. Stawaliśmy po różnych stronach, jak ci broniący i pozywający. Tym razem mecenasi z naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika, postawili kolejny już raz Aasa po stronie dłużnika. Pozwaliśmy spółkę o zwrot pieniędzy naszych Klientów i uzyskaliśmy trzy nakazy zapłaty, zobowiązujące pozwaną do zapłaty nie tylko pretensji głównych w wysokości 6.496,62 zł, 4.772,49 zł i 1.639,45 zł, ale także ustawowych odsetek za opóźnienie i kosztów procesu. Podstawę do podniesienia roszczeń i dochodzenia ich procesowo, dały nam analizy umów pożyczek spłaconych przez naszych Klientów. To tam znaleźliśmy zapisy, zgodnie z którymi, pozwana Aasa, pobrała niezgodne z prawem opłaty.

Pozwany: Aasa Polska S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 6.496,62 zł, 4.772,49 zł, 1.639,45 zł
Zadanie: Procesowe odzyskanie nienależnie pobranych opłat
Uzyskany efekt: Nakazy zapłaty na kwoty: 6.496,62 zł, 4.772,49 zł i 1.639,45 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie i kosztami procesu

Często musimy odzyskiwać pieniądze naszych Klientów na drodze sądowej

Nie czarujmy się, pożyczkodawcy przecież mają armię prawników i doskonale wiedzą, że bardzo często opłaty, którymi obciążają swoich Klientów, nie są zgodne z prawem. Bazują jednak na ich niewiedzy jak i na tym, że tylko nieliczni korzystają ze specjalistycznej pomocy prawnej w oddłużaniu. Ale ci, którzy zostają Klientami naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika, otaczani są przez naszych mecenasów profesjonalną pomocą w wielu obszarach. Jest to nie tylko typowe oddłużanie, ale także odzyskiwanie pieniędzy, które zostały nienależnie pobrane przez ich dawnych wierzycieli. A takich spraw mamy naprawę mnóstwo. I także w ten sposób pomagamy naszym Klientom w wychodzeniu z długów.

Odzyskujemy pieniądze od Aasa

Radość Klientów naszej kancelarii oddłużeniowej jest ogromna. Dzięki pomocy prawnej udzielonej przez naszych specjalistów w oddłużaniu z działu odzyskowego, firma pożyczkowa Aasa została zobowiązana wydanymi przez sądy nakazami zapłaty, do zwrotu grubo ponad 13.000,00 zł.  Nasze skuteczne odzyski bardzo pomogą naszym Klientom w wychodzeniu z długów.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 881 201 160
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Odzyskujemy pieniądze od Aasa

Odzyskujemy pieniądze od Aasa

Odzyskujemy pieniądze od Aasa