Oddalone powództwa Prokura NSFIZ na kwotę 37.813,86 zł

Każda z prezentowanych dzisiaj spraw z powództwa Prokura, pozwoliła Klientom naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika, na znaczące zmniejszenie swojego ogólnego zadłużenia. Fundusz sekurytyzacyjny wniesionymi pozwami dochodził odpowiednio 19.441,50 zł, 10.280,13 zł i 8.092,23 zł. Kwoty roszczeń były znaczące i dzięki temu, że pozwani skorzystali u naszych mecenasów z konsultacji prawnych, mogli podjąć właściwe decyzje co do dalszego oddłużania. A jak można się domyślić, cała trójka po przedstawieniu planu działań, przekazała swoje sprawy specjalistom z Portalu Dłużnika. Teraz, kiedy spory z zostały zakończone wygranymi i sądy rejonowe wydały wyroki na naszą korzyść, prezentujemy kolejne oddalone powództwa Prokura NSFIZ na łączną kwotę 37.813,86 zł.

Powód: Prokura NSFIZ
Wartość przedmiotu sporu: 19.441,50 zł, 10.280,13 zł, 8.092,23 zł
Zadanie: Sprzeciwy od nakazów zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwa oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Konsultacja prawna

To co uratowało już wielu i uratuje kolejnych zadłużonych, nazywa się konsultacją prawną. Jest to albo bezpośrednie, albo online spotkanie z jednym z naszych ekspertów w oddłużaniu w naszej Kancelarii, która ma swoją siedzibę w Łodzi lub rozmowa telefoniczna, dotycząca spraw związanych z zadłużeniem. Nie są to pogaduszki koleżeńskie, ale solidna, konstruktywna porada, mająca na celu wskazanie Klientowi możliwych sposobów rozwiązania powstałych problemów finansowych. Często odbywa się ona bezpłatnie, ale kiedy wymaga większego nakładu pracy i poświęcenia dużo więcej czasu, wówczas należy uiścić niewielką opłatę, na którą stać i osobę zadłużoną. A korzyści jest wiele, ponieważ dzięki analizie Państwa długów, jesteśmy w stanie przedstawić realny plan oddłużania oraz udzielić wielu cennych wskazówek, pozwalających na radzenie sobie w tej trudnej sytuacji. Konsultacja prawna jest pierwszym poważnym krokiem, inicjującym wychodzenie z długów.

Oddalone powództwa Prokura NSFIZ

Dzięki konsultacjom prawnym w naszej kancelarii oddłużeniowej, pozwani o zapłatę długów przez Prokura, mogli rozpocząć mądre i przemyślane oddłużanie, prowadzone przez mecenasów z Portalu Dłużnika. Prezentowane spory, zakończyły się pełnymi sukcesami.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 881 201 160
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Oddalone powództwa Prokura NSFIZ

Oddalone powództwa Prokura NSFIZ

Oddalone powództwa Prokura NSFIZ