Przedłużanie chwilówek – jak to właściwie jest?

Często nasi czytelnicy zwracają się do nas z pytaniem o przedłużanie chwilówek i czy rzeczywiście pożyczkodawca może nakładać na pożyczkobiorcę opłatę za tzw. przedłużanie? Dziś poruszamy myślę szalenie ważną kwestię z punktu widzenia wychodzenia z długów i pętli chwilówek. Co do zasady wynagrodzeniem…

Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym – wzór

A dziś coś dla koneserów szybkich i skutecznych rozwiązań, czyli sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym do wykorzystania:   …………., dnia ……………………. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód VI Wydział Cywilny (e-Sąd) ul. Boczna Lubomelskiej 13 20-070 Lublin Sygn. akt ……………………. Powód: …………………………………………………. (imię…

Klauzule abuzywne (niedozwolone) w umowach kredytów frankowych

Ponieważ w tej chwili prowadzimy kilka spraw tzw. frankowiczów postanowiliśmy podjąć kolejny ciekawy wątek a mianowicie klauzule abuzywne (niedozwolone) w umowach kredytów frankowych. Powszechnie znanym już faktem jest stosowanie przez banki praktyki polegającej na zawieraniu w umowach kredytowych klauzul abuzywnych (niedozwolonych). Zwłaszcza zaś…

Oddłużanie – trzy filary wychodzenia z długów

Oddłużanie wbrew pozorom to nic prostego. Często nasi Klienci bądź czytelnicy Portalu-Dłużnika pytają, czym się zajmujemy, jak w praktyce wygląda proces oddłużania, czy jest to proces kompleksowy, czy obejmuje tylko np obronę procesową? Padają też słuszne skąd inąd pytania o koszty prowadzonych działań?…

Sąd Najwyższy o dłużnikach – interesująca uchwała III CZP 29/16

  Dnia 29 czerwca 2016 roku Sąd Najwyższy wydał interesującą dla dłużników uchwałę (III CZP 29/16). W uchwale tej sąd uznał, że nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego…

Ugoda przed sądem – wyjaśnienie pojęcia

Aby przybliżyć pojęcie ugody przed sądem, warto przytoczyć treść art. 917 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku…

Zajęcie rachunku bankowego po nowelizacji

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, w art. 10 pkt 2 wprowadziła zmianę ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 – Prawo bankowe, na podstawie której znacząco zmodyfikowano…

Jak pobrać dokumenty z E-sądu? Szybki przewodnik

Wiele osób pyta nas, jak pobrać dokumenty z E-sądu? Poniżej przewodnik krok po kroku.   Krok 1 – logujemy się do E-sądu podając dane logowania: login i hasło   Krok 2 – Klikamy moje sprawy   Krok 3 – Zaznaczamy “Tylko sprawy zakreślone”…

Nakaz zapłaty – wyjaśnienie pojęcia

Często nasi czytelnicy zadają dość trywialne, wydawałoby się, pytanie: czym tak właściwie jest nakaz zapłaty? Dziś w kilku słowach wyjaśniamy jego definicję. Nakaz zapłaty jest jednym z dwóch orzeczeń, które mogą zapaść w przypadku dochodzenia należności pieniężnych np. od dłużnika. Nakaz zapłaty w zależności…

Co zrobić, gdy komornik zajął wynagrodzenie za pracę i rachunek bankowy?

Co zrobić, gdy komornik zajął wynagrodzenie za pracę i rachunek bankowy? W życiu bywa tak, a właściwie stało się już regułą, że najsłabszy zazwyczaj dostaje najmocniej po głowie. Często padają więc pytania od naszych czytelników, co zrobić gdy równocześnie komornik zajął wynagrodzenie oraz…