Jaka jest różnica między zobowiązaniem, a zadłużeniem?

Czym właściwie jest „zobowiązanie”, a czym „zadłużenie”? Co odróżnia, a co łączy te dwa pojęcia? Wyjaśniamy krótko w jaki sposób i w jakim kontekście należy używać obu określeń.

Zobowiązanie kojarzy nam się, zresztą słusznie, z obowiązkiem. Jest to, najprościej mówiąc obowiązek, który należy wypełnić w określonym terminie. W przypadku pożyczki, osoba, która ją wzięła jest zobowiązana do spłaty pożyczonej sumy do dnia określonego w umowie. Inaczej mówiąc – pożyczkobiorca ZOBOWIĄZUJE SIĘ do oddania pożyczonej kwoty zgodnie z warunkami określonymi w umowie, którą podpisał. Tę kwotę często nazywamy „zobowiązaniem”.

Zadłużenie to z kolei zobowiązanie, które nie zostało spłacone w terminie. Pożyczkobiorca, w momencie upływu daty płatności, staje się dłużnikiem. Jeżeli po dwóch miesiącach zadłużenie nadal wynosi co najmniej 200 złotych, dłużnik może zostać wpisany m.in. do Krajowego Rejestru Dłużników. Pożyczkodawca natomiast sprzedaje dług funduszowi lub firmie windykacyjnej lub samodzielnie ubiega się o sądowy nakaz zapłaty. Jeśli dłużnik nadal nie ureguluje płatności, sprawa trafia do komornika.

Kancelaria oddłużeniowa z dużym doświadczeniem

Pracując w kancelarii oddłużeniowej, na co dzień spotykamy się z trudnymi przypadkami wynikającymi z niespłaconej pożyczki lub niewywiązania się z warunków umowy kredytowej. Pisemne, oficjalne ponaglenia nie zawsze są jasne dla naszych Klientów. Staramy się wszystko dokładnie wytłumaczyć, podejmując się analizy sprawy. Następnie ustalamy strategię działania, która będzie według nas najbardziej efektywna w przypadku danej sytuacji. Zawsze rozważamy ugodowe porozumienie z wierzycielem, jednak nie zawsze jest ono możliwe – czasami sprawy po prostu zajdą za daleko. Jako specjaliści z dużym doświadczeniem, nie boimy się spotkań w sądzie. Reprezentujemy naszych Klientów, przedstawiając argumenty, które przemawiają na ich korzyść. Cieszymy się niezwykle dużą skutecznością, która wynika przede wszystkim z doświadczenia. Nasza kancelaria oddłużeniowa działa nieprzerwanie od 13 lat. Specjaliści i prawnicy, którzy są w niej zatrudnieni, pracują na terenie całego kraju.

Jeśli długi spędzają Ci sen z powiek, zgłoś się do nas.
Nasz email: pomoc@portal-dluznika.pl

Zapraszamy do naszego słownika pojęć prawno-finansowych.