Windykator, czyli kto?

Windykator to, mówiąc metaforycznie, często przedostatni stopień do piekła. Jego zadaniem jest przypomnienie dłużnikowi o konieczności spłaty długu. Czy ma inne uprawnienia? W jaki sposób działa? Czy warto unikać windykatora? Czym różni się od komornika i jakie ma uprawnienia?

Czym jest „windykacja”?

Windykacja oznacza dosłownie „dochodzenie roszczeń”. Słowo to pochodzi z języka łacińskiego „vindicatio” i funkcjonuje od czasów starożytności. Zadaniem windykatorów jest monitowanie, czyli przypominanie o zaległym zobowiązaniu i doprowadzenie do jego spłacenia. Windykatorem nie musi być prawnik, ani osoba posiadająca konkretne, kierunkowe wykształcenie (wszak żadna uczelnia nie oferuje studiów windykatorskich).

Działanie windykatora

Windykator działa w imieniu swojego pracodawcy – wierzyciela. Rozróżnia się dwa główne sposoby postępowania windykacyjnego: windykację polubowną i windykację sądową.

Wyjściowym działaniem windykatora jest zawsze droga polubowna czyli po prostu przypomnienie dłużnikowi o zaległym zobowiązaniu. Windykator może to zrobić zdalnie, wysyłając pisma lub dzwoniąc, albo – jeśli to nie przynosi skutku – osobiście, poprzez odwiedzenie dłużnika w jego miejscu zamieszkania. Ważne jest to, że windykator nie ma prawa wejść do mieszkania/domu dłużnika bez jego zgody. Ma jednak pełne prawo do rozmowy z nim.

Do windykacji sądowej dochodzi, gdy dłużnik nie chce współpracować. Pozew o zapłatę przeciwko dłużnikowi trafia do sądu. Jeżeli dłużnik nadal pozostaje bierny, po otrzymaniu nakazu zapłaty bądź wyroku i nadaniu klauzuli wykonalności, sprawa dochodzonej wierzytelności może trafić do komornika.

Jak traktować windykatora? Najczęstsze błędy popełniane przez dłużników

Osoby zadłużone, często w strachu przed konsekwencjami oraz przez niewiedzę, decydują się na ignorowanie ponagleń windykatora i chowają głowę w piasek. Należy przyjąć inną strategię. Konieczne jest bowiem niezwłoczne podjęcie negocjacji z wierzycielem lub windykacją w celu polubownego zakończenia sprawy. Jeżeli dłużnik nie wie, jak to zrobić, powinien zgłosić się do kancelarii oddłużeniowej zajmujące się takimi przypadkami.

Kto korzysta z usług firm windykacyjnych?

Teoretycznie klientem firmy windykacyjnej może być każda osoba fizyczna lub prawna, której ktoś winny jest pieniądze. Najczęściej z tego rodzaju usług korzystają duże firmy i instytucje finansowe, które chcą szybko pozbyć się problemu i uzupełnić budżet o brakujące kwoty. Są to zazwyczaj:

  • banki
  • firmy pożyczkowe
  • firmy ubezpieczeniowe
  • dostawcy mediów
  • firmy telekomunikacyjne
Windykator, a komornik. Jakie są różnice?

Niestety, większość naszych Klientów ma problem ze zrozumieniem, że windykator i komornik to dwa, odrębne zawody. W oczach dłużnika ich zadanie jest takie samo – wyegzekwować dług. Podobieństwa jednak na tym się kończą. Windykator to pracownik, osoba zatrudniona przez firmę na umowę, działająca na rzecz wierzyciela. Komornik natomiast prowadzi egzekucję sądową na podstawie tytułu wykonawczego. Różnice są widoczne przede wszystkim w zakresie praw i obowiązków. Dla przykładu – windykator nie może wejść do mieszkania czy domu dłużnika. Komornik natomiast ma prawo przymusowego otwarcia drzwi mieszkania lub firmy dłużnika oraz przeszukania pomieszczeń. Windykator nie może także zajmować majątku dłużnika ani ściągać należności w żaden inny sposób. Komornik natomiast ma prawo do prowadzenia egzekucji np. z wynagrodzenia dłużnika lub poprzez sprzedaż jego dóbr. Więcej na temat działania komornika przeczytacie w tekście Gdy komornik puka do drzwi…

Jeżeli macie problem z zadłużeniem, otrzymaliście nakaz zapłaty lub pismo od windykatora – zgłoście się do nas. Od 13 lat pomagamy dłużnikom wybrnąć z trudnych sytuacji finansowych.

Nasz email: pomoc@portal-dluznika.pl