Gdy komornik puka do drzwi…

Komornik to jeden z najbardziej niewdzięcznych i jednocześnie budzących największą trwogę zawodów, jakie można sobie wyobrazić. Można powiedzieć – zło wcielone;) Co robić, gdy zadłużenie tak bardzo się pogłębi, że komornik zapuka do drzwi?

Kim jest komornik?

Na początek warto zastanowić się, kim właściwie jest komornik? Sama nazwa kojarzona jest powszechnie z katastrofalną sytuacją finansową i utratą całego majątku. Tymczasem komornik to nie zły do szpiku kości przybysz z kosmosu, a pracownik publiczny. Zadaniem komornika jest, najprościej mówiąc, wyegzekwowanie w drodze przymusu należnej wnioskodawcy wierzytelności. Komornik związany jest wnioskiem wierzyciela, działa na podstawie tytułu wykonawczego.

Kiedy komornik wkracza do akcji?

Egzekucja komornicza to ostatni etap w drodze do odzyskania wierzytelności. Przedstawiamy uproszczony proces, który do tego prowadzi:

  • 1. Niespłacony dług
  • 2. Brak porozumienia lub ugody z wierzycielem
  • 3. Pozew o zapłatę i orzeczenie sądu w postacie nakazu zapłaty lub wyroku sądu
  • 4. Tytuł wykonawczy – orzeczenie sądu z klauzulą wykonalności
  • 5. Wniosek złożony przez wierzyciela o wszczęcie egzekucji z dołączonym tytułem wykonalności
          6. Egzekucja komornicza

Niezwykle istotne jest niedopuszczenie do wydania przez sąd orzeczenia w sprawie. Dłużnik powinien podjąć wszelkie możliwe działania, aby temu zapobiec i uniknąć spotkania z komornikiem. Zanim sprawa trafi do sądu, należy szukać rozwiązania polubownego. Często negocjacje pozwalają wypracować zadowalające obie strony warunki spłaty. Natomiast jeżeli sprawa już trafi do sądu, dłużnik może bronić się wszystkimi możliwymi zarzutami. Prawnicy z Portalu Dłużnika skrupulatnie przygotowują się do każdej sprawy tego rodzaju, dokładnie analizując pozew wraz z załącznikami, aby wykazać np. bezprawnie naliczone koszty, kwotę, która została do tej pory spłacona, a często także przejście wierzytelności na podmiot wtórny, czy brak legitymacji czynnej procesowej. Nasi prawnicy podnoszą też wszelkie inne okoliczności świadczące na korzyść pozwanego.

W jaki sposób komornik może egzekwować dług?

Jeżeli już sprawa trafi do komornika, ten na wniosek wierzyciela prowadzi czynności zmierzające do wyegzekwowania wierzytelności. Egzekucję zazwyczaj można prowadzić z całego majątku dłużnika, w tym: wynagrodzenia za pracę, rachunków bankowych, świadczeń emerytalno-rentowych, ruchomości, innych wierzytelności… Wyjątki stanowią np. ruchomości wyłączone spod egzekucji.

Wszystkie przepisy obowiązujące w przypadku egzekucji komorniczej są dostępne na stronie Krajowej Rady Komorniczej.

Jak uniknąć egzekucji komorniczej?

Najprostszym sposobem na uniknięcie egzekucji komorniczej, jest regularne spłacanie długu zgodnie z warunkami umowy. Wiemy jednak, że nie zawsze jest to niestety możliwe i często dochodzi do rosnącej spirali zadłużenia, która szybko wpędza dłużnika w coraz większe kłopoty. Tak, jak wspominaliśmy wcześniej, kluczowe jest odpowiednio wczesne zgłoszenie się do specjalistów, którzy pomogą w negocjacjach z bankiem lub będą reprezentować dłużnika w sądzie. Warto udać się po pomoc do sprawdzonej kancelarii oddłużeniowej. Jeśli szukacie prawników, którzy od wielu lat zajmują się oddłużaniem – jesteśmy do Waszej dyspozycji. Napiszcie do nas!

Nasz email: pomoc@portal-dluznika.pl