Ultimo Portfolio Investment to międzynarodowa firma, bardzo aktywna na polskim rynku finansowym. Skupuje długi od pierwotnych wierzycieli i następnie występuje do sądu o wydanie nakazu zapłaty. Tak stało się w przypadku naszego Klienta. Na szczęście miał po swojej stronie prawników z naszej Kancelarii. Prezentujemy kolejne oddalone powództwo Ultimo Portfolio.

 Wierzyciel: Ultimo Portfolio Investment
Wysokość długu: ok. 10.000,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości

Każdy może kupić twój dług i stać się wierzycielem wtórnym

„ Co to w ogóle jest! Z jakiej racji pozywa mnie jakieś Ultimo Portfolio Investment?! Co oni mają do mojego długu!” – mówił wzburzony Pan Krzysztof. Okazuje się, że nasze zadłużenie może bardzo łatwo zmienić „właściciela”. Wystarczy, że wierzyciel pierwotny wystawi niespłacone zobowiązanie na sprzedaż, a każdy może je nabyć i następnie dochodzić go w sądzie. Na naszym rynku ostatnio przybywa coraz więcej zagranicznych firm skupujących wierzytelności. Mogą to robić zgodnie z obowiązującym prawem. Nabywają długi Polaków i kiedy uda się im uzyskać klauzulę wykonalności nakazu zapłaty lub prawomocny wyrok, ściągają zasądzone pieniądze. Taką firmą jest Ultimo Portfolio Investment, która swoją siedzibę ma w Luxemburgu i to ona nabyła dług naszego Klienta.

Analizujemy dokumenty w sprawie

Zapoznając się z dokumentami, które przekazał nam Pan Krzysztof, bardzo szybko natknęliśmy się na wiele nieprawidłowości zawartych nie tylko w uzasadnieniu pozwu, ale również zwróciliśmy uwagę na fakt, że twierdzenia Ultimo Portfolio Investment nie pokrywały się z dowodami załączonymi do pozwu. Okazało się, że popełniono wiele błędów także na etapie cesji. Kiedy udzielono nam pełnomocnictwa mogliśmy zgodnie z prawem występować w imieniu naszego Klienta. Pozostało już tylko napisać sprzeciw do nakazu wydanego w postępowaniu upominawczymi i wnieść go do sądu. Następnie czekać na dalszy przebieg wydarzeń.

Oddalone powództwo Ultimo Portfolio

Ostatecznie Sąd Rejonowy po zapoznaniu się z naszym stanowiskiem oddalił powództwo w całości. Po raz kolejny udowodniliśmy, że trzeba wnosić sprzeciw i bronić się przed roszczeniami. Nie zapominajmy! Sprzeciw musi być wniesiony w terminie 14 dni od otrzymania nakazu zapłaty!

Inna wygrana z Ultimo Portfolio Investment:

Oddalone powództwo Ultimo Portfolio Investment

Jesteś w podobnej sytuacji? Ktoś wykupił Twój dług? Zwróć się do nas! Przeanalizujemy Twoją sprawę i dołożymy wszelkich starań, aby znaleźć jak najlepsze rozwiązanie.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 530 182 192
Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Oddalone powództwo Ultimo Portfolio

Oddalone powództwo Ultimo Portfolio