Oddalone powództwo Ultimo Portfolio Investment

Ultimo Portfolio Investment to firma specjalizująca się w zarządzaniu, windykowaniu i skupowaniu wierzytelności, która także dochodzi zwrotu zadłużenia na drodze sądowej. Już wielokrotnie nasza kancelaria spotkała się z tym podmiotem. Tym razem pozwano naszego Klienta na kwotę 2933,44 zł. Poprowadziliśmy sprawę, która zakończyła się pełnym sukcesem, czyli oddaleniem powództwa w całości.

Wierzyciel: Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A.
Wysokość długu: 2933,44 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości

Czy podpisanie ugody z wierzycielem zawsze jest dla nas korzystne?

Słowo „ugoda” brzmi jakże korzystnie. Kiedy wierzyciel chce z nami zawrzeć ugodę myślimy, że wszystko zmierza w dobrym kierunku i doprowadzi do szczęśliwego zakończenia, czyli spokojnej spłaty zobowiązania. Niestety, bardzo często podmioty skupujące wierzytelności proponują nieświadomym dłużnikom porozumienia, które wielokrotnie przewyższają kwotę pierwotnego zobowiązania lub co gorsza, każą spłacać nieistniejący dług, albo taki już spłacony… Niczego nieświadomy dłużnik decyduje się na podpisanie takiej „ugody” i później okazuje się, że dług zamiast maleć powiększa się, a dłużnik zamiast z długów wychodzić tkwi w nich umoczony jeszcze bardziej .I tak mogło być w sprawie naszego Klienta ale…

Nieistniejące zobowiązanie

W imieniu pana Karola skontaktowała się z nami telefonicznie jego córka. Która przypadkiem natrafiła na list, w którym firma Ultimo zaproponowała jej ojcu ugodę. Na szczęście stało się to jeszcze przed podpisaniem i odesłaniem ugody. Po szczerej rozmowie dowiedziała się czego dotyczy sprawa. A jej uzasadnione podejrzenie wzbudziła całkowita kwota do spłaty. Zszokowana kobieta postanowiła działać i poszukać fachowej pomocy. I tak trafiła na naszą stronę Portal Dłużnika. Umówiła się z naszym specjalistą i po krótkim czasie przyszła na nie wraz z ojcem.

Przeanalizowaliśmy dokumenty i doszliśmy do jednoznacznego wniosku, że dług nie istnieje. Że to pan Karol jest wierzycielem firmy windykacyjnej, która poprzez cesję nabyła jego rzekome zobowiązanie. Okazało się, że nasz Klient już dawno spłacił pożyczkę u pierwotnego wierzyciela. Po podpisaniu dokumentów nie pozostało nam nic innego jak czekać na ruch ze strony Ultimo, a następnie wkroczyć do akcji. Sprzeciw od nakazu zapłaty i obrona procesowa okazały się skuteczne! Sąd przyznał nam rację, oddalił powództwo w całości i obciążył kosztami procesu powoda.

Pan Karol może spać spokojnie i nie bać się wizji komornika.

Pomagamy w oddłużaniu

Szukasz pomocy? Chcesz umówić się na spotkanie? Nie wiesz jak poradzić sobie z zadłużeniem? Skorzystaj z naszej darmowej konsultacji. To nic nie kosztuje, a dzięki niej możesz się wiele dowiedzieć. Pamiętaj, że problemy same się nie rozwiążą. Nie czekaj i zacznij działać!

 Kontakt do nas:
+48 570 105 708
+48 530 182 192
pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Dokumenty w tej sprawie: