Upadłość konsumencka sposobem na niewypłacalność dłużników

Brak środków finansowych na spłacanie zaciągniętych zobowiązań to główny problem dłużników. Co robić w przypadku niewypłacalności spowodowanej przyczynami niezależnymi, takimi jak problemy zdrowotne, utrata pracy czy uzależnienie? Na czym polega upadłość konsumencka? Którzy dłużnicy mogą z niej skorzystać? Czy jest to najlepszy sposób na oddłużanie?

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to nic innego jak kolejna forma oddłużania, które głownym zadaniem jest umorzenie na wniosek osoby fizycznej nieprowadzącej działalnosci gospodarczej zobowiązań.
„Coraz częściej zgłaszają się do nas osoby, które przez trudną sytuację życiową w jakiej się znaleźli, nie są w stanie regulować zaciągniętych przez siebie zobowiązań. Biorąc pod uwagę skalę problemu staramy się pomagać jak największej grupie tych osób. Mając doświadczenie w tego typu sprawach, potrafimy znaleźć rozwiązania, które wyciągają naszych Klientów z poważnych problemów finansowych” – przekonuje Łukasz Białkowski, ekspert Portalu Dłużnika.

Dwie funkcje upadłości konsumenckiej

Według przepisów upadłość konsumencka ma dwie funkcje – oddłużeniową oraz windykacyjną. Ta pierwsza ma za zadanie umorzyć całość lub część długu osoby obciążonej kredytami, w sytuacji kiedy nie może ona spłacić należności względem wierzycieli. Funkcja ta ma zwolnić konsumenta z długów poprzez doprowadzenie do umorzenia zobowiązań, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości, i które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowy. Prawo przewiduje również oddłużenie konsumenta bez wykonania planu spłaty, co skutkuje całkowitym zwolnieniem konsumenta z długu.

Korzyści z ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Najważniejszą z korzyści, jakie niesie za sobą ogłoszenie upadłości konsumenckiej, to z całą pewnością oddłużenie. Po umorzeniu zobowiązań przez sąd oraz po likwidacji majątku i wykonaniu planu spłaty, osoba zadłużona może odetchnąć z ulgą. Zaciągnięte zobowiązania mogą również zostać podzielone na raty, które mogą być spłacane przez maksymalnie 3 lata, co również jest dobrym rozwiązaniem dla osób borykających się z problemami finansowymi.
Do korzyści z ogłoszenia upadłości możemy zaliczyć m.in. zawieszenie postępowania egzekucyjnego, sądowego oraz działań windykacyjnych, a nawet zawarcie ugody z wierzycielami.

Jeśli potrzebujecie pomocy w walce z wierzycielami, nie macie środków na regulowanie swoich zobowiązań, nie radzicie sobie ze spłatą długów, skontaktujcie się z nami. Mamy doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących upadłości konsumenckiej.

Jest się czym pochwalić 🙂

Nasz email: pomoc@portal-dluznika.pl