Tag Archives

Archive of posts published in the tag: Kancelaria Prawna Exire

Oddalona w całości apelacja Profi Credit

Pozywające o zapłatę długu Profi Credit, wnosi apelację od niekorzystnego dla siebie wyroku, wydanego przez sąd rejonowy. Oczywiście ma takie ustawowe prawo i może skorzystać z tego środka zaskarżenia. Ale trzeba pamiętać, że sama apelacja nigdy nie zagwarantuje w II instancji, uzyskania orzeczenia…

Klientka odebrała nakaz zapłaty w sprawie z Profi Credit

Pani Monika zwróciła się do naszej kancelarii oddłużeniowej o pomoc prawną, w sprawie z powództwa Profi Credit, gdzie przedmiotem sporu była kwota 14.171,02 zł. Ponieważ Klientka odebrała nakaz zapłaty, musieliśmy podjąć  natychmiastowe działania. Wniesienie zarzutów i jednocześnie wniosku o wstrzymanie wykonalności tegoż nakazu,…

Nakaz zapłaty na rzecz Eurotrans Baltic

Panu Markowi został doręczony przez sąd nakaz zapłaty na rzecz Eurotrans Baltic Ltd., nakazujący mu zapłatę na rzecz powoda kwotę 3.251,25 zł, stanowiącą pretensję główną. Do tego należy doliczyć ustawowe odsetki za opóźnienie, plus koszty procesowe i kwota dług zdecydowanie przekracza już 4.000,00…

Odzyskujemy pieniądze za przedłużenia

O tym jak to jest i co się czuje, kiedy odzyskujemy dla naszych Klientów pieniądze nienależnie pobrane przez dawnych wierzycieli, przekonają się tylko Ci z Państwa, którzy skorzystają z naszej pomocy w tym zakresie. Tylko oni poznają szczególny smak tego rodzaju satysfakcji, gdzie…

Znów odzyskujemy pieniądze od Aasa

Ci, którzy mówią, że nie ma możliwości odzyskanie pieniędzy od firmy pożyczkowej po zamknięciu całego zobowiązania są w błędzie. Co jakiś czas zamieszczamy na stronie naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika, wyroki, nakazy zapłaty wydawane przez sądy w sprawach, w których reprezentowaliśmy naszych Klientów…

Ugoda z Profi Credit? Bardzo dobrze, że wybraliśmy sąd

Wielu z naszych Klientów pyta, czy ugoda z Profi Credit ma w ogóle sens? Naszym zdaniem sens ma obrona w sądzie. Dziś taka właśnie sprawa. Dochodzone wysokie roszczenie było niezasadne i mecenasi z naszej kancelarii oddłużeniowej, postawili sobie za punkt honoru, aby to…

Sprawa z powództwa Vivus

Sprawa z powództwa Vivus zaczęła się blisko dwa lata temu w elektronicznym postępowaniu upominawczym. To tam E-sąd wydał nakaz zapłaty po odebraniu, którego Pan Adam skontaktował się z naszą kancelarią oddłużeniową. Wnieśliśmy skuteczny sprzeciw i następnie sprawa trafiła do sądu rejonowego właściwego dla…

Nie zawsze dochodzony dług istnieje, ale…

Nie zawsze wnoszący pozew o zapłatę ma rację. Nie zawsze dochodzony dług istnieje. Lecz nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy w wielu tego typy sprawach nie mieli małego „ale”. Nasze zastrzeżenia wcale nie budzą należne wierzycielom długi, ale cała otoczka towarzyszącym im kosztów, którymi obciążani…

Mieliśmy podstawy do apelacji w kolejnej sprawie o zapłatę

Choć bardzo byśmy chcieli, nie zawsze jest tak, że już w pierwszej instancji zapadają wyroki po naszej myśli. Zdarza się, że w sądzie rejonowym zapada bardzo zły wyrok i trzeba wnosić apelację, żeby sprawę ratować. Tak właśnie było w kolejnej sprawie opisywanej dziś…

Sąd oddalił apelację powoda w całości. Sprawa o blisko 40 tys

Przedmiotem sporu o zapłatę jaki toczyliśmy w imieniu naszego Klienta z Profi Credit, była niebagatelna kwota wynosząca aż 37.464,39 zł. Po analizie wszystkich dokumentów dostępnych w sprawie, byliśmy pewni co do braku podstaw podniesionego roszczenia, po wniesieniu przez Profi Credit apelacji i nas…