Nie wszyscy dłużnicy zdają sobie sprawę z tego, że wierzytelność może zostać sprzedana innemu podmiotowi. Portal Dłużnika, czyli kancelaria prawna specjalizująca się w oddłużaniu, doskonale o tym wie, ale pożyczkobiorcy są zaskakiwani pozwami od wierzycieli, o których nigdy nie słyszeli. Taka sytuacja miała miejsce, kiedy Pani Dominika odebrała z sądu nakaz zapłaty wydanego na rzecz Kreos Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Pełne zaskoczenie i dodatkowy stres nie sparaliżowały jednak kobiety, która podjęła decyzję o zwróceniu się do naszych specjalistów o pomoc. Dzięki temu, że przekazała nam swoja sprawę może dzisiaj cieszyć się zwycięstwem. Sąd po zapoznaniu się z naszymi dowodami i argumentacją zawartą w pismach procesowych, tak jak my uznał, że roszczenie Kreos Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny na prawie 4000 zł jest nienależne. 

Wierzyciel: Kreos Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Wysokość długu: ok. 4.000,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości

Fundusze sekurytyzacyjne często pozywają dłużników o nienależne im roszczenia

To czy roszczenie jest należne wierzycielowi, czy nie pozostawcie Państwo naszej decyzji, a przede wszystkim sądowi. Pracują u nas doświadczeni prawnicy, którzy doskonale odnajdują się w gąszczu i zawiłościach przepisów wiążących się ze sprawami finansowymi. I nie mamy zamiaru ukrywać, że ta sztuka dla niemających odpowiedniego przygotowania jest wyjątkowo trudna, czy wręcz niemożliwa. Także tutaj mówimy o ścisłej specjalizacji.

Cały zespół Portalu Dłużnika to specjaliści w oddłużaniu. W innej kancelarii prawnikom widzącym pozew funduszu sekurytyzacyjnego może wydawać się, że najlepszym wyjściem z sytuacji będzie zapłata długu. Jednak my wiemy, że bardzo często okazuje się, że fundusze dochodzą nienależnych im roszczeń lub ze względu na szereg niedociągnięć formalnych, istnieje duża szansa na uzyskanie w sądzie orzeczenia oddalającego roszczenie w całości lub części. Często Fundusze ze względu na braki formalne, brak dowodów na istnienie wierzytelności, sami dostarczają argumentów, które umiejętnie wykorzystane pozwalają na skuteczną obronę przed ich pozwami. Portal Dłużnika wie jak to wykorzystać na korzyść naszych Klientów.

Kreos Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Nasza Klientka nie miała pojęcia, że jej niespłacona do końca pożyczka została zbyta na drodze cesji do Kreos. Na szczęście, to specjaliści w oddłużaniu z Portalu Dłużnika zajęli się sprawą, kiedy została pozwana. W dokumentach  z sądu znaleźliśmy wszystko co było nam potrzebne, aby wykazać niezasadność tego roszczenia. Sąd oddalając powództwo Kreos w całości, tylko potwierdził nasze stanowisko i uwolnił naszą Klientkę od domniemanego długu.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Kreos Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny