Upadłość konsumencka a hazard

Dziś wracamy do tematu: upadłość konsumencka a hazard. Nie tak dawno w tym wpisie -> https://portal-dluznika.pl/2017/02/15/upadlosc-konsumencka-hazardzisty-umorzeniu-podlegac-beda-zobowiazania-na-350-000-zl/ pisaliśmy, że jeden z naszych klientów ogłosił upadłość konsumencką a do umorzenia zapewne będzie okrągła kwota 350 000 zł. Dziś uzupełniamy tamten wpis o świeżo odebrane postanowienie w tej…

Wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty w sprawie Profi Credit – 2

I kolejne wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty w sprawie Profi Credit. Treść uzasadnienia: Nakazem zapłaty z dnia …………… 2017 roku, sygn. akt.: ………………, Sąd Rejonowy w ……………… nakazał pozwanej ………………………, aby zapłaciła powódce kwotę 7.601,88zł z odsetkami w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP, lecz nie…

Wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty w sprawie Profi Credit – 1

Aktualnie procesujemy się w kilkunastu sprawach z Profi Credit. Jeżeli nakaz zapłaty wydano w postępowaniu nakazowym zawsze składamy wniosek o wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty. Tak też było w tej sprawie. Treść uzasadnienia: Nakazem zapłaty z dnia ……………. 2016 r. wydanym w postępowaniu nakazowym Sąd…

Ugoda z PKO BP – 11 500 zł rozłożone na 72 niskie raty

Bank Bank PKO BP wypowiedział umowę kredytową naszej Klientce. Kwota zadłużenia nie była jakaś specjalnie wysoka, ale istniało ryzyko, że jeden komornik doprowadzi do katastrofy, czyli że nie będzie środków na regulowanie innych zobowiązań. Na całe szczęście udało nam się porozumieć z wierzycielem,…

Wygrana sprawa z Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu

Prezentujemy kolejną wygraną sprawę. Tym razem powodem w sprawie był Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu. Sąd podzielił nasze racje, powód nie wykazał istnienia roszczenia zatem powództwo zostało oddalone w całości. W uzasadnieniu wyroku czytamy: W ocenie Sądu powód nie udowodnił iż przysługuje…

Wygrana z RRM – kolejny sukces

Dziś prezentujemy wygrana z RRM. Powództwo zostało oddalone w całości. W uzasadnieniu do wyroku czytamy: Powód wywodzi swoje roszczenie wobec pozwanego z treści art. 509 k.c. zgodnie z którym wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby…

Bank BZ WBK cofnął pozew

Przychodzi facet do Kancelarii i mówi: – Dostałem pozew. Na to przemiły Pan prawnik do niego: – Świetnie, proszę nam go pokazać, zobaczymy co można z nim zrobić. Tak mniej więcej zaczyna się duża część trafiających do nas spraw. Wtedy w zależności od…

Horyzont NSFIZ i powództwo na 36 000 zł oddalone w całości

W kwietniu zeszłego roku do naszej Kancelarii trafił Pan Marcin. Wśród kilku spraw negocjacyjnych z wierzycielami, była też sprawa z powództwa Horyzont NSFIZ o zapłatę 36 000 zł plus koszty procesu. Po szczegółowej analizie akt sprawy wnieśliśmy sprzeciw, później kolejne pisma, gdy sprawa…

EasyDebt NSFIZ po sprzeciwie cofa pozew

Co zrobić? My wnosimy sprzeciw, sprawa trafia do SR właściwego dla naszej Klientki, a EasyDebt NSFIZ kolejny raz cofa pozew. Z jednej strony szkoda bo moglibyśmy temat raz na zawsze zamknąć podnosząc niewykazanie dochodzonego roszczenia, przedawnienie itd itd. Z drugiej zaś strony –…

Powództwo RRM oddalone w całości

Prezentujemy kolejną wygraną sprawę. Tym razem powództwo RRM oddalone w całości. Powód nie wykazał istnienia wierzytelności, ponadto nie wykazano że powód posiada legitymację czynną procesową do dochodzenia w/wym wierzytelności na drodze procesowej. Tym samym sprawa zakończyła się oddaleniem powództwa w całości. Nasz email:…