Powództwo RRM oddalone w całości

Prezentujemy kolejną wygraną sprawę. Tym razem powództwo RRM oddalone w całości. Powód nie wykazał istnienia wierzytelności, ponadto nie wykazano że powód posiada legitymację czynną procesową do dochodzenia w/wym wierzytelności na drodze procesowej. Tym samym sprawa zakończyła się oddaleniem powództwa w całości.

Nasz email: pomoc@portal-dluznika.pl

Tagi: Kancelaria Oddłużeniowa Białkowski, Kancelaria Prawna Exire, RRM