Wszystko zaczęło się, gdy nasza Klientka odebrała nakaz zapłaty RRM Limited oraz odpis pozwu. Po pierwszym szoku przyszła refleksja i chęć walki. Stąd kontakt z naszą Kancelarią. Jak widać opłacało się postawić na naszą Kancelarię, a przede wszystkim wnieść sprzeciw, powództwo zostało oddalone w całości.

Wierzyciel: RRM Limited
Wysokość długu: ok. 4000,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Oddalenie powództwa w całości

Strach przed tym co wmawia nam windykacja nie pozwala myśleć!

“Pomóżcie mi! Odbieram telefony od windykatora, który ciągle mnie straszy, że przyjedzie do mnie do domu. Mówi, że może zabrać z mojego mieszkania co tylko będzie chciał. A ja będę musiała poddać się jego woli, bo jak nie to wezwie policję! Boje się strasznie, że przyjdzie i pozabiera przedmioty, które należą do moich rodziców. Ja nie mam nic cennego. Tylko kilkuletniego laptopa! Wczoraj zadzwonił i powiedział, że już jest wydany nakaz zapłaty. Mam się szykować na wizytę jego i komornika! Rzeczywiście jest nakaz zapłaty! Dzisiaj go odebrałam z  poczty. Jestem tak wystraszona, że nie potrafię zebrać myśli. Powiedzcie mi co mam robić!” – takimi słowami zwróciła się do nas  Pani Iza, pisząc wiadomość poprzez formularz informacyjny na Portalu Dłużnika.

Portal Dłużnika wyjaśnia: Windykator nie jest komornikiem!

Tak właśnie – windykator to nie komornik. Komornik jest organem, który działa na mocy ustawy i ma obowiązek przestrzegać wskazanych w niej zasad i pewnych standardów etycznych. Działa na podstawie tytułu wykonawczego! Po prawomocnym zakończeniu postępowania sądowego, uzyskaniu przez wierzyciela tytułu wykonawczego, wierzyciel może złożyć do Komornika Sądowego wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, ze wskazaniem, jakie czynności ma ten podjąć celem odzyskania należności.

Windykator nie jest żadnym organem państwowym. Windykator, to osoba wynajęta przez wierzyciela, nie posiadająca żadnych specjalnych uprawnień. Jego zadaniem jest odzyskanie należności na drodze negocjacji. Nie może nic więcej niż podjąć próbę polubownego porozumieniem się z dłużnikiem w celu spłaty długu. Jedynym przymusowym sposobem, jaki może zastosować w celu odzyskania należności, jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Nakaz zapłaty RRM Limited

Kiedy spotkaliśmy się z roztrzęsioną kobietą ściskała kurczowo nakaz zapłaty RRM Limited. Wyjaśniliśmy, aby nie bała się windykatora, bo prawo nie daje mu żadnych narzędzi do rozporządzania jej majątkiem, a takowe posiada tylko komornik jeżeli zostaną spełnione odpowiednie warunki. I jak pokazuje zamieszczony niżej wyrok, nie będzie już windykacji a tym bardziej komornika. Po naszym sprzeciwie i obronie procesowej sąd oddalił powództwo!

Inna wygrana sprawa z RRM Limited:

RRM Ltd znów w sądzie

Jeśli masz do nas pytania, zadzwoń lub napisz.

+48 570 105 708
+48 530 182 192
pomoc@portal-dluznika.pl

Posiadamy również profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Wyrok w powyższej sprawie:

Nakaz zapłaty RRM Limited

Nakaz zapłaty RRM Limited