Tag Archives

Archive of posts published in the tag: wygrana z RRM Limited

Refinansowanie przez RRM i sprawa w sądzie

Sprawa jak wiele na naszej stronie. Refinansowanie przez RRM Limited i sprawa o blisko 6000 zł trafiła do sądu. Podjęliśmy sprawę i ponownie potwierdziliśmy naszą skuteczność! Sąd oddalił powództwo w całości.        Wierzyciel: RRM Limited Wysokość długu: ok. 6000,00 zł Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona…

Kolejna wygrana z RRM Limited

Kolejna wygrana z RRM Limited

Dziś kolejna wygrana z RRM Limited. Podmiot wtórny przejął dług i skierował sprawę do sądu! Przyjęliśmy sprawę, wdaliśmy się w spór i ponownie wygraliśmy! Wierzyciel: RRM Limited Wysokość długu: ok. 5000,00 zł Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości…

Apelacja RRM oddalona w całości

Kolejna apelacja RRM oddalona w całości. Prezentujemy sprawę, w której wygraliśmy najpierw w I instancji, a po apelacji powoda także w II. Sąd nie pozostawił wątpliwości, roszczenie było w całości bezzasadne.  Wierzyciel: RRM Limited Wysokość długu: ok. 4000,00 zł Zadanie: Obrona procesowa Uzyskany efekt:…

Wyrok w sprawie RRM

Wyrok w sprawie RRM

RRM Limited pozywał naszego Klienta, a nasi prawnicy kolejny raz skutecznie udowodnili bezzasadność dochodzonego pozwem roszczenia. Podmiot domagał się od naszego Klienta ok. 1300 zł. Wyrok w sprawie RRM mógł być tylko jeden, sąd oddalił powództwo w całości.  Wierzyciel: RRM Limited Wysokość długu: ok. 1300,00…

Sąd doręczył nakaz zapłaty i pozew RRM. Wygraliśmy w dwóch instancjach

Pozew RRM

Gdy pozew RRM przeciwko naszemu Klientowi trafił do sądu ten załamał ręce z bezradności. Gdy ten sam sąd doręczył nakaz zapłaty Pan Grzegorz myślał o najgorszym… Kwota na nakazie była niebagatelna, aż 6000 zł. Mężczyzna doszedł do wniosku, że sam sobie nie poradzi…

RRM Limited przegrywa kolejną sprawę w sądzie

RRM Limited przegrywa kolejną sprawę w sądzie. Tym razem dochodził roszczeń na kwotę ok. 4300,00 zł, które nabył na drodze cesji. Po raz kolejny wnieśliśmy skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty, udowodniliśmy nasze stanowisko i Sąd przyznał nam rację. Powództwo zostało oddalone w całości. …

Sprawa z powództwa RRM Limited. Po sprzeciwie powództwo oddalone

Sprawa z powództwa RRM Limited

Sprawa z powództwa RRM Limited zakończyła się oddaleniem powództwa w całości. Firma ta przejmuje wierzytelności, pozywa dłużników, a naszym prawnikom nie pozostaje nic innego jak wygrywać kolejne sprawy. Tym razem upadło powództwo na blisko 4500 zł.

Wygrana z RRM Limited. Kolejna sprawa rozwiązana na korzyść naszej Klientki!

Cesje z chwilówek to problem zadłużonych, który spędza im sen z powiek. Jednak to co dla dłużnika jest powodem frustracji dla nas wręcz przeciwnie. Dopatrujemy w tym nowych możliwości i szans. Wygrana z RRM Limited, którą dziś opisujemy jest tego najlepszym przykładem. Sąd oddalił…

RRM Limited przegrywa kolejną sprawę

RRM Limited przegrywa

RRM Limited to firma przejmująca na drodze cesji wierzytelności od chwilówek. Tym razem nakaz zapłaty na kwotę 4000 zł trafił do rąk Pani Justyny. Nasi prawnicy stają na wysokości zadania i skutecznie prowadzą proces oddłużeniowy. Póki co RRM Limited przegrywa z nami w…

Cesja do RRM Limited i po raz kolejny sąd oddala powództwo w całości

Nastąpiła cesja do RRM Limited i nasz Klient otrzymała nakaz zapłaty na kwotę ponad 6000 zł. Dobrze, że mężczyzna znalazł drogę do naszej Kancelarii, ponieważ nadal byłby przekonany, że nie spłacił jeszcze zobowiązania, które zaciągnął. A zrobił to wielokrotnie przedłużając chwilówkę. I właśnie…