Profi Credit – kolejny nakaz zapłaty i obrona w sądzie

Dziś wpłynęła kolejna sprawa z Profi Credit. Pożyczka na 25 000 zł, do zapłaty zgodnie z żądaniem pozwu blisko 50 000 zł plus koszty. Oczywiście damy znać jak się sprawa zakończyła, na pewno nie pozostawimy naszego Klienta samemu sobie, a tymczasem wszystkim życzymy…

Eques Debitum cofa pozew po naszym sprzeciwie

Kolejna ciekawa sprawa, Eques Debitum cofa pozew po naszym sprzeciwie od nakazu zapłaty. Jak się okazuje podniesione zarzuty były na tyle celne, że powód zrezygnował z dalszego dochodzenia wierzytelności. A co jeśli będzie kolejny pozew? Ano będziemy cierpliwie czekać i jak zwykle podejmiemy…

Bolesna przegrana BEST III NSFIZ w sprawie o 26 000 zł – znowu jesteśmy górą

I kolejny wielki sukces naszej Kancelarii. Tym razem bolesna przegrana BEST III NSFIZ. Przegrana tym większa, że po naszej apelacji od wyroku sądu I instancji, który ku naszemu zdziwieniu nie podzielił podnoszonych przez nas zarzutów. Trzeba też szczególnie podkreślić, że nasz Klient obdarzył…

Jak spłacić chwilówki? Oczywiście w ratach

Coraz częściej otrzymujemy zapytania od naszych czytelników jak spłacić chwilówki? Wydawałoby się, że dysponujemy jakąś wiedzą tajemną, niezliczoną ilością patentów, umiemy robić cuda… Nic bardziej mylnego. Bardzo często proces oddłużania rozpoczynamy od zwykłego kontaktu z wierzycielem i negocjacji. Wielokrotnie kończą się one sukcesem,…

Czy uzależniony od hazardu może ogłosić upadłość konsumencką?

Często nasi czytelnicy w kierowanych do nas wiadomościach pytają, czy uzależniony od hazardu może ogłosić upadłość konsumencką? Dziś przedstawiamy kolejny dowód, że oczywiście jest to możliwe, a klucz do ogłoszenia upadłości konsumenckiej leży w dobrym uzasadnieniu składanego wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej…

Ugoda przed sądem – wyjaśnienie pojęcia

Aby przybliżyć pojęcie ugody przed sądem, warto przytoczyć treść art. 917 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku…

Sprzeciw w sprawie Profi Credit i oddalone powództwo

Bywają niekiedy takie sprawy, gdzie podejmujemy się walki o naszych Klientów całkowicie za darmo. Inaczej mówiąc Klient nie ponosi jakichkolwiek kosztów naszej pracy. Prezentujemy jedną z takich spraw, gdzie Pani z chorobą nowotworową pożyczyła pieniądze na ratowanie swojego życia (nowotwór krtani) i jak…

Ugoda z Debtor NSFIZ

Kolejna ugoda z Debtor NSFIZ, następcą prawnym Getin Noble Bank. Sprawa dotyczyła wypowiedzianego kredytu hipotecznego na dość dużą kwotę. Niestety było już dość dramatycznie z komornikiem, licytacjami i tym wszystkim czego dłużnik może doświadczyć w związku z wypowiedzianym kredytem hipotecznym. Na przestrzeni wielu…