Kolejna przegrana RRM w sądzie – w kieszeni naszego Klienta 4000 zł

Kolejna przegrana RRM w sądzie. W kieszeni naszego Klienta pozostanie kwota ok 4000 zł. Jak widać wybujałych kosztów pożyczki nie da się obronić nawet w sądzie. Nasz email: pomoc@portal-dluznika.pl Tagi: Kancelaria Oddłużeniowa Białkowski, Kancelaria Prawna Exire, RRM

Tymczasem w telewizji… Nasz kolega adwokat w akcji

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzą gościliśmy w łódzkim oddziale TVP. Rozmawialiśmy o długach, o tym jak mądrze zaciągać zobowiązania finansowe, czym się kierować i na co zwracać szczególną uwagę. Po programie rozmowy z widzami i porady. Jak zwykle pozostajemy do dyspozycji. Nasz email: pomoc@portal-dluznika.pl…

Jeszcze jedna ugoda z BZ WBK

Kolejna ugoda z BZ WBK. Do spłaty blisko 75 000 zł. Sprawa u komornika, czynna egzekucja z nieruchomości. Na szczęście bank przystał na deklaracje złożone przez Dłużniczkę oraz wykazał zainteresowanie zawarciem porozumienia. Warto natomiast podkreślić, że przez okres kilku miesięcy nasza Klientka uwiarygodniła…

Kolejny raz BEST III NSFIZ składa broń – teraz zapłaci koszty postępowania

  I kolejna sprawa, tym razem Best III NSFIZ składa broń. Sąd postanawia uchylić wyrok zaoczny, umorzyć postępowanie w sprawie, zasądzić od powoda na rzecz pozwanego 2417 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, oddalić wniosek powoda o zwrot połowy opłaty od pozwu, oddalić…

Mamy to! O tę ugodę z Bankiem BZ WBK walczyliśmy blisko rok

    O tę ugodę z Bankiem BZ WBK walczyliśmy blisko rok. Nie ukrywamy, że już straciliśmy nadzieję i mieliśmy bardzo duże wątpliwości czy sprawa zakończy się pozytywnie. Rozmowy prowadzone były przez tak długi okres z kilku powodów. Po pierwsze, nasza klientka już…

Wynegocjowaliśmy częściowe umorzenie długu w Skok Stefczyka

  Kilka tygodni temu do Kancelarii wpłynęło zapytanie od spadkobierców pożyczkobiorcy w Skok Stefczyka. Okazało się, że nasi Klienci posiadają określoną kwotę, ale za żadne skarby nie są w stanie spłacić całości zobowiązania wykazywanego przez Skok. Bagatela blisko 73 000 zł. Mimo wielu…

Podpisaliśmy kolejną ugodę z Bankiem Pocztowym

  Mamy kolejną ugodę z Bankiem Pocztowym. Tym razem zobowiązanie naszego stałego Klienta, w kolejnej już sprawie, udało się rozłożyć na miesięcznie płatne raty po 700 zł. Jak zwykle bardzo serdecznie dziękujemy za przychylność Banku i za profesjonalnie przeprowadzone negocjacje. Bardzo sobie cenimy udaną…

Koszty egzekucji komorniczej – opłata stosunkowa

  Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik, co do zasady, pobiera od dłużnika opłatę egzekucyjną będącą opłatą stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie…

Sąd Najwyższy o dłużnikach – interesująca uchwała III CZP 29/16

  Dnia 29 czerwca 2016 roku Sąd Najwyższy wydał interesującą dla dłużników uchwałę (III CZP 29/16). W uchwale tej sąd uznał, że nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego…

Kolejna wygrana z Prokura NSFIZ – tym razem 25 000 zł

Proszę bardzo. Kolejna wygrana sprawa. Tym razem w sądzie upadł nakaz zapłaty wydany na rzecz Prokura NSFIZ. W kieszeni naszego Klienta zostanie kwota ponad 25 000 zł plus koszty postępowania procesowego. Nie będzie zatem dalszej egzekucji, nie będzie komornika, wielkich kosztów egzekucji… Teraz…